Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Община Брезник

 

Съобщения

 


 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА

БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

 

Изтеглете от тук

 

 

 

ПРИ ПОЖАР ИЛИ ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ

 

ПОЗВЪНЕТЕ НА:

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ: 112

 

РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” ГР. БРЕЗНИК: 07751/38-73

 

ОБЩИНА БРЕЗНИК, ДЕЖУРЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ:

 07751/20-34;20-10;20-67, GSM: 0899946040

 

Препоръки за пожарна безопасност и Правила за действие при пожар в сграда

 

 

 

ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA

 

 

Община Брезник, отдел „МДТ” уведомява всички данъчно задължени лица, че от 15.02.2016 г. могат да плащат дължимите данъци и такси за 2016 г.

Плащания могат да бъдат извършвани на гише №3 в сградата на общината, чрез представителствата на EASY PAY в цялата страна или по банков път. Справка за задълженията може да се направи онлайн на сайта на община Брезник с пин код, който се получава от отдел „МДТ”.

 

  17.10.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Обучението на членовете на секционните избирателни комисии на територията на Община Брезник, ще се проведе на 28.10.2016г. /петък/ от 10.00 ч. в Читалище „Просвещение 1870“ в гр. Брезник

 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ - 2016 г. - вижте тук

   

 

 

 

30.08.2016 г.

 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.

 

26.08.2016 г.


 

Проект на наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни обекти  и съоръжения на територията на община Брезник

 

19.08.2016 г.

 

Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Брезник

 

19.08.2016

Заповеди на ОД "Земеделие" - Перник на основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи относно сключването на споразумения в землищата на община Брезник

 

ИНФОРМАЦИЯ

Във връзка с извършване на ремонтни работи на покрива на сградата "ДНА" от 18.08.2016 г. до приключване на ремонта ще бъде преустановено движението по ул. "Андрей Михайлов" за времето от 08 - 18.00 часа.

 

01.08.2016 г.

Уважаеми жители на община Брезник, моля запознайте се с Проект на Методика за определяне на таксата за битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси.

Вашите мнения и предложения изпращайте на електронната поща на общината или на гише №3 в сградата на общинската администрация

 

10.05.2016 г.

 

ДО

 Министерство на околната среда и водите

 ул. "У. Гладстон"  67

 София 1000,

 

З А Я В Л Е Н И Е


от Васил Михайлов Узунов – Кмет на община Брезник  

 

За издаване на  балнеологична оценка  удостоверяваща качествата на минерална вода от находище „Желязна вода“

местност „Свети Никола“ /Лесков дол/, водоизточник “Галерията“ в землището на гр. Брезник.


 СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВАТА НА МИНЕРАЛНАТА ВОДА №69/27.06.2002 Г.

 

 

03.05.2016 г.

Заповед на кмета на община Брезник относно мерките за предотвратяване появата и разпространението на „Заразен модуларен дерматит на територията на общината и информация за заболяването

 

01.03.2016 г.

 

Списък на пасища, мери и ливади за общината по землища за отдаване под наем,  съгласно чл.37и ал.1 от ЗСПЗЗ /приет с Решение №80/25.02.2016 г. на ОбС Брезник/

  

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка със Закона за управление на отпадъците, Наредба за третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), Община Брезник  има сключен договор с оползотворяващи  организации, за събиране и транспортиране на излезли от употреба електрическо и електронно оборудване и батерии.

Гражданите могат да предадат безплатно излязлото от употреба  електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори от домовете, въз основа на предварително подадена от тях заявка на  е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или на тел. 07751/25-14.

Отпадъците ще се събират от мобилни екипи на фирмата.

За допълнителна информация: Община Брезник , тел: 07751/25-14

Детелина Виденова - мл. експерт „ЕХ и КД“ към Община Брезник.

 

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ

ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

 ЗА ВАС ТОВА ОЗНАЧАВА ,ЧЕ: ВИЖТЕ ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обява за инвестиционно намерение от Свет

Уведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице: Светослав Любомиров Седевчов, обл. Перник, общ. Брезник, с. Ребро, гражданство – българско /име, адрес и ...

Четвъртък, 13 Октомври 2016

прочетете повече

Заповеди на ОД "Земеделие" - Перник на о

       З А П О В Е Д № РД-179/30.09.2016 г.           На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността ...

Вторник, 11 Октомври 2016

прочетете повече

Обява за инвестиционно намерение от "Бил

Обект: „Изграждане на козеферма с доилна зала в границите на поземлен имот № 026080 в землището на с. Горни Романци с ...

Петък, 7 Октомври 2016

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

07.09.2016 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-1431/5/ от 01.09.2016 г. Община гр. ...

Сряда, 7 Септември 2016

прочетете повече

Общинска стратегия за развитие на социал

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 ...

Вторник, 30 Август 2016

прочетете повече

Заповеди на ОД "Земеделие" - Перник на о

Заповеди на ОД "Земеделие" - Перник на основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските ...

Петък, 19 Август 2016

прочетете повече

Протокол №1 за определяне на полагащата

28.04.2016 г. Протокол №1 на комисия, назначена със заповед №3-5/07.04.2016 г. за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, ...

Четвъртък, 28 Април 2016

прочетете повече

Списък на пасища, мери и ливади за общин

Списък на пасища, мери и ливади за общината по землища за отдаване под наем, съгласно чл.37и ал.1 от ЗСП...

Вторник, 1 Март 2016

прочетете повече

Обява за инвестиционно намерение от "Асе

„АСЕН АСЕНОВ - М” ЕООД гр. Брезник ОБЯВА „АСЕН АСЕНОВ - М” ЕООД гр. Брезник уведомява обществеността на гр. Бре...

Четвъртък, 7 Януари 2016

прочетете повече

Обява за инвестиционно намерение от "Асе

„АСЕН АСЕНОВ - М” ЕООД гр. Брезник ОБЯВА „АСЕН АСЕНОВ - М” ЕООД гр. Брезник уве...

Четвъртък, 7 Януари 2016

прочетете повече

Заповед за определяне на райони за смето

ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗАПОВЕД № 1241 Брезник, 02.11.2015 г.   На осно...

Четвъртък, 5 Ноември 2015

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 7 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Вход за потребители

Произволно изображение

9.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 634247

Настройки