Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Община Брезник

 

Съобщения

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ХІV МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ „СУРОВА БРЕЗНИК ’2017” НА 21 ЯНУАРИ 2017 Г.

 

 

19.01.2017 г.

ПОКАНА

ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНА ТРЪН, ОБЩИНА БРЕЗНИК И ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

 

Вижте пълния текст

 

 

 

 

Заповед на кмета във връзка с предотвратяване появата и разпространението на инфлуенцата /грип/ при птиците на територията на община Брезник

Заповед на директора на РЗИ – Перник за обявяване на грипна епидемия на територията на област Перник и изпълнение на пакет здравно-хигиенни, общи профилактични и противоепидемични мерки

 

Всичко актуално за

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА

БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

Изтеглете от тук

 

ПРИ ПОЖАР ИЛИ ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ

ПОЗВЪНЕТЕ НА:

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ: 112

РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” ГР. БРЕЗНИК: 07751/38-73

ОБЩИНА БРЕЗНИК, ДЕЖУРЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ:

07751/20-34;20-10;20-67, GSM: 0899946040

Препоръки за пожарна безопасност и Правила за действие при пожар в сграда


ИНФОРМАЦИЯ

Свързана с почистване на пътищата през зимен сезон 2016 – 2017 г.

Различните класове пътна мрежа на територията на община Брезник са отразени на качената на сайта карта на община Брезник.

Снегопочистването и опесъчаването на общинска пътна мрежа /ІV-клас/ се осъществява от фирма «НИВЕЛ СТРОЙ» ЕООД.

телефони за контакт: GSM:0882512460.

Улиците в чертите на гр. Брезник се почистват от общината.

телефон за контакт: 07751/20-10, 20-34,

GSM:0899946040 - дежурен по ОбСС, GSM:0893334103.

Снегопочистването и опесъчаването на Републиканска пътна мрежа ІІ и ІІІ клас в т.ч. и ул. „Г.Бунджулов” и ул. „Ан. Коцелянов”, които са част от тази мрежа е отговорност на Областно пътно управление с териториална структурна единица Района пътна служба - Брезник и телефони за връзка: 07751/20-82; GSM:0893313115; 0889030403.

Заповед на кмета на общината във връзка със зимното поддържане 2016-2017 г.

 

 

16.01.2017 г.

Община Брезник, на основание заповед № РД_2-41/16.01.2017 г., обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Велковци и в землището на с.Кривонос

12.01.2017 г.

Община Брезник обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

09.01.2017 г.

Заповед на кмета относно начина на трайно ползване на полски пътища, попадащи в масиви за ползване и въз основа на подадени заявления от ползватели в землищата на община Брезник

09.01.2017 г.

 

Заповеди на кмета на общината за класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

За обект 1

За обект 2

За обект 3

 

СЪОБЩЕНИЯ по чл. 32 от ДОПК

 

До „ИНДУСТРИАЛ ПАК КОМЕРС“ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ 131223155

Представлявано от Петър Славов Петров

Пълният текст на съобщението вижте тук

До „ИКБ - А. ПУШКАРОВ“

ЕИК по БУЛСТАТ 020716167

Представлявано от Симеон Ангелов Пушкаров

Пълният текст на съобщението вижте тук

До „ИГИСС“ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ 121110180

Представлявано от Иван Стойков Станоев

Пълният текст на съобщението вижте тук

До „Т. А. ТРАНС“ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ 201168639

Представлявано от Александър Александров Александров

Пълният текст на съобщението вижте тук

До „ЕКСТРАКТА“ АД

ЕИК по БУЛСТАТ 831301810

Представлявано от Иван Лазаров Кънев

Пълният текст на съобщението вижте тук

 

 

 

ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA

Община Брезник, отдел „МДТ” уведомява всички данъчно задължени лица, че от 15.02.2016 г. могат да плащат дължимите данъци и такси за 2016 г.

Плащания могат да бъдат извършвани на гише №3 в сградата на общината, чрез представителствата на EASY PAY в цялата страна или по банков път. Справка за задълженията може да се направи онлайн на сайта на община Брезник с пин код, който се получава от отдел „МДТ”.

 

 

 

 

 

 

О Б Я В А

за публично обсъждане на Проекта на бюджет за 2017 г. на Община Брезник

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.5 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Брезник.

Кметът на Община Брезник

КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

На публично обсъждане на Проекта на бюджет на Община Брезник за 2017 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 04.01.2017 г. /сряда/ от 13.30 часа в малкия салон на Читалище „Просвещение 1870“ гр. Брезник. Писмени предложения за бюджет 2017 г., могат да се направят до 30.12.2016 г. в деловодството на Община Брезник и на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. и Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Проектът на бюджета на Община Брезник е публикуван тук

График за сметоизвозване за м. януари

 

 

 

 

 

 

 

01.12.2016 г.

 

Мотиви и Проект на изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Брезник

 

 

 

 

29.11.2016 г.

 

 

Призив към жителите на град Брезник

Уважаеми съграждани,

умоляваме Ви  да не изхвърляте битови отпадъци в съдовете предназначени за пепел.

От общината

 

 

29.11.2016 г.

Уважаеми съграждани,

във връзка с настъпване на зимния сезон и необходимостта от снегопочистване,

Ви молим  да почиствате своевременно от сняг прилежащата тротоарна площ пред имотите, магазините или офисите си.

От общината

 

 

 

10.05.2016 г.

 

ДО

Министерство на околната среда и водите

ул. "У. Гладстон"  67

София 1000,

З А Я В Л Е Н И Е


от Васил Михайлов Узунов – Кмет на община Брезник

За издаване на  балнеологична оценка  удостоверяваща качествата на минерална вода от находище „Желязна вода“

местност „Свети Никола“ /Лесков дол/, водоизточник “Галерията“ в землището на гр. Брезник.


СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВАТА НА МИНЕРАЛНАТА ВОДА №69/27.06.2002 Г.

 

01.03.2016 г.

 

Списък на пасища, мери и ливади за общината по землища за отдаване под наем, съгласно чл.37и ал.1 от ЗСПЗЗ /приет с Решение №80/25.02.2016 г. на ОбС Брезник/

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка със Закона за управление на отпадъците, Наредба за третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), Община Брезник има сключен договор с оползотворяващи организации, за събиране и транспортиране на излезли от употреба електрическо и електронно оборудване и батерии.

Гражданите могат да предадат безплатно излязлото от употреба  електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори от домовете, въз основа на предварително подадена от тях заявка на  е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или на тел. 07751/25-14.

Отпадъците ще се събират от мобилни екипи на фирмата.

За допълнителна информация: Община Брезник , тел: 07751/25-14

Детелина Виденова - мл. експерт „ЕХ и КД“ към Община Брезник.

 

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ

ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

ЗА ВАС ТОВА ОЗНАЧАВА ,ЧЕ: ВИЖТЕ ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Покана за учредително събрание за създав

ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЪН, ОБЩИНА БРЕЗНИК И ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ...

Четвъртък, 19 Януари 2017

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №  РД_2-41/16.01.2017 г., обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя ...

Понеделник, 16 Януари 2017

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №  РД_2-34/12.01.2017 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание ...

Четвъртък, 12 Януари 2017

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

09.01.2017 ОБЯВЛЕНИЕ    Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл. 124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 33...

Понеделник, 9 Януари 2017

прочетете повече

Заповеди за класиране на кандидатите в п

Заповеди на кмета на общината за класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на ...

Понеделник, 9 Януари 2017

прочетете повече

Съобщения по чл. 32 от ДОПК

  СЪОБЩЕНИЯ по чл. 32 от ДОПК      До „ИНДУСТРИАЛ ПАК КОМЕРС“ ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 131223155  Представлявано от Петър Славов Петров  Пълният текст на ...

Петък, 6 Януари 2017

прочетете повече

Приложение 2 към инвестиционно намерение

ИНФОРМАЦИЯ на основание чл.6 ал.9, Т.2 от наредбата за ОВОС предоставяме Приложение 2 към инвестиционно намерение  „Строителство и реконструкция на стопански сгради ...

Петък, 30 Декември 2016

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А за публично обсъждане на Проекта на бюджет за 2017 г. на Община Брезник На основание чл. 84, ...

Четвъртък, 22 Декември 2016

прочетете повече

Проект за промяна на Наредбата за измене

Проект за промяна на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, ...

Четвъртък, 1 Декември 2016

прочетете повече

Проект на изменение и допълнение на Наре

Мотиви и Проект на изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните ...

Четвъртък, 1 Декември 2016

прочетете повече

Обществено обсъждане на Проект на Общ ус

28.11.2016 г.                   Община Брезник организира обществено обсъждане на Проект на Общ устройствен план на Община Брезник, съгласно изискванията на чл.127, ...

Понеделник, 28 Ноември 2016

прочетете повече

Предложение за промяна в Наредбата за ме

ПРЕДЛАГАНИ ПРОМЕНИ В ОБЛАГАНЕТО НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ 2017 Г.   Необходимостта от промени в Наредбата за опредeляне на местните такси ...

Петък, 25 Ноември 2016

прочетете повече

Заповеди на ОД "Земеделие" - Перник на о

З А П О В Е Д  № РД-219/28.10.2016 г.           На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ...

Вторник, 8 Ноември 2016

прочетете повече

Заповеди на ОД "Земеделие" - Перник на о

       З А П О В Е Д № РД-179/30.09.2016 г.           На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността ...

Вторник, 11 Октомври 2016

прочетете повече

Протокол №1 за определяне на полагащата

28.04.2016 г. Протокол №1 на комисия, назначена със заповед №3-5/07.04.2016 г. за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, ...

Четвъртък, 28 Април 2016

прочетете повече

Списък на пасища, мери и ливади за общин

Списък на пасища, мери и ливади за общината по землища за отдаване под наем, съгласно чл.37и ал.1 от ЗСП...

Вторник, 1 Март 2016

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 11 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Вход за потребители

Произволно изображение

uzunov.JPG

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 669816

Настройки