Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Община Брезник

 

Съобщения

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА

БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

При необходимост позвънете на:

Община Брезник, Дежурен Общински съвет  по сигурност:

07751/20-34;20-10; GSM: 0899946040

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

 

 

 

 

 

Разяснения от Басейнова дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград за жителите на община Брезник, свързани с изграждане и регистриране на кладенци.

 

 

За вас работодатели


Дирекция “Бюро по труда”- Перник провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Перник уведомява работодателите от общините Перник, Радомир, Трън, Брезник, Земен и Ковачевци, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2017г., както следва:

 

Вижте цялата информация

 

 

20.04.2017 г.

 


 

Община Брезник обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост и търг с явно наддаване продажба на недвижими имоти

 

07.04.2017 г.

 

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие” – Перник № РД-118/07.04.2017 г., № РД-119/07.04.2017г. и № РД-120/07.04.2017 г.,

Относно: Одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с.Гоз, с. Бабица и с. Арзан, община Брезник, област Перник, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2017 г. и одобряване разпределението на масиви за ползване на пасища, мери и ливади и имоти по чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ, разпределени между ползвателите.

Вижте заповедите тук

 

 

 

05.04.2017 г.

 


ОБЯВА

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина,

на 30.05.2017 г., 31.05.2017 г. и 01.06.2017 г. в Националната гвардейска част - гр. София

Срок за подаване на заявленията – до 05.05.2017 г.

Вижте пълния текст на обявата и Приложение 1

 

 

 

10.03.2017 Г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ПРЕДСТАВЯМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2027 ГОДИНА И МОТИВИТЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА

 

 

График за сметоизвозване м.04.2017 г.

 

06.03.2017 г.

 

Заповед на ОД "Земеделие" - Перник относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, в землищата на община Брезник


 

Списък на пасища, мери и ливади за общината по землища за отдаване под наем, съгласно чл.37и ал.3 от ЗСПЗЗ /приет с Решение №365/23.02.2017 г. на ОбС Брезник/

 

 

 

 

ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA

В А Ж Н О !

 

Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2017 година ще се заплаща от 08.02.2017 год.

На предплатилите за цялата година до 30 април 2017 г. се прави отстъпка 5 %.

 

 

 

 

 

06.12.2017 г.

Заповеди на кмета на общината за класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

За обект 1

За обект 2

За обект 3

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

Вижте цялата полезна за Вас информация

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

25.04.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Брезн...

Вторник, 25 Април 2017

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълне

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8 от Закона за нор...

Петък, 21 Април 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от Об

ОБЯВА ОТ ОБЩИНА БРЕЗНИК На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и ред...

Четвъртък, 20 Април 2017

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед № _ РД 2- 256 обявява търг за отдаване на имоти общинска собственост под нае...

Четвъртък, 20 Април 2017

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надд

Община Брезник, на основание заповед № РД_2-257/19.04.2017 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: ...

Четвъртък, 20 Април 2017

прочетете повече

Заповеди на ОД "Земеделие" - Перник на о

Заповед на ОД "Земеделие" - Перник на основание чл. 37ж, ал.1 и ал.5 от ЗСПЗЗ в землището на с. ...

Вторник, 11 Април 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от “

  ОБЯВА за обществеността на град Брезник Уведомяваме Ви, че “ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЕООД гр. София, ПК 168...

Понеделник, 10 Април 2017

прочетете повече

Заповеди на ОД "Земеделие" - Перник на о

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие” – Перник № РД-118/07.04.2017 г., № РД-119/07.04.2017г. и № РД-120/07.04.2017 г., О...

Петък, 7 Април 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от „Б

ОБЯВА За обществеността Инвестиционно предложение от „БКС - Брезник“ ЕООД Уведомяваме Ви, че фирма „БКС - Брезник“ ЕООД, със седалище и адрес ...

Понеделник, 20 Март 2017

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС   „Изграждане на предприятие за преработване на мляко (мандра) в границите на поземлен имо...

Четвъртък, 16 Март 2017

прочетете повече

Проект на Програма за насърчаване на изп

10.03.2017 Г. УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ПРЕДСТАВЯМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО ...

Петък, 10 Март 2017

прочетете повече

Списък на пасища, мери и ливади за общин

Списък на пасища, мери и ливади за общината по землища за отдаване под наем, съгласно чл.37и ал.3 от ЗСПЗЗ /приет ...

Понеделник, 6 Март 2017

прочетете повече

Заповед на ОД "Земеделие" - Перник на ос

Заповед на ОД "Земеделие" - Перник относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански жи...

Понеделник, 6 Март 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от “Т

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ   “ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЕООД гр. София, ПК 1680, бул. „България“ № 102, БЦ „Белисимо“, ет. 6, тел. 02/808 ...

Понеделник, 20 Февруари 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от „А

Инвестиционно предложение от „АПК - Брезник“ ЕООД   Уведомяваме Ви, че фирма „АПК - Брезник“ ЕООД с ЕИК: 202250346, седалище и адрес ...

Четвъртък, 16 Февруари 2017

прочетете повече

проект на Общински план за действие за и

Проект на Общински план за действие за интегриране на  ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение в община ...

Сряда, 15 Февруари 2017

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 4 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Вход за потребители

Произволно изображение

6.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 710694

Настройки