Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало

Община Брезник обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти:

Описание на недвижимите имоти, предмет на търга и начална тръжна цена:

1. Незастроен поземлен имот с №502.105 по плана на новообразуваните имоти, местност „Валога“ в землището на с. Горна Секирна, община Брезник, с площ 800 кв.м., АОС № 5085/23.08.2018 г; Данъчната оценка е 1440.00 лв.Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 3032.00 лв. Сумата се облага с ДДС.

2. Незастроен поземлен имот с №502.106 по плана на новообразуваните имоти, местност „Валога“ в землището на с. Горна Секирна, община Брезник, с площ 775 кв.м., АОС №5086/23.08.2018 г; Данъчната оценка е 1395.00 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 2937.25 лв. Сумата се облага с ДДС.

3. Селскостопански обект, имот №109035 – съоръжение, представляващо Силажна яма, изградена от железобетонни панели с размери 3/2 м. и основа от бетонна настилка с площ от 690 кв.м., построена върху имот №109022 „Стопански двор“ с. Бегуновци , община Брезник с ЕКАТТЕ 03099; Данъчната оценка е 8090.20 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 9942.90 лв. Сумата не се облага с ДДС.

4. Водостопанско съоръжение /бивша помпена станция/ в землището на с. Бегуновци-язовир Бегуновци, община Брезник, представляващ поземлен имот №000080, с площ 7336 кв.м. заедно със Сграда 01 МС на един етаж, със ЗП 48 кв.м. Данъчната оценка е 9683.50 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 14212.88 лв. Сумата не се облага с ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: 12.12.2018 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общината.

Дата, място и час на провеждане на повторния търг: 19.12.2018 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общината.

Размер на депозита - 10 % от обявената цена. Внася се от 04.12.2018 год. до 16 часа на 07.12.2018 г. За повторния търг - от 14.12.2018 год. до 16.00 часа на 17.12.2018 год.

Необходими документи: за участие в търга следва да се подаде заявление и депозитната квитанция. Същите се подават в срока на внасяне на депозита. На търга се представя документ за самоличност и ако е необходимо - пълномощно.

Изисквани обезпечения, ако следва да се предоставят такива - да няма задължение към общината.

Стъпка при наддаване: 10 % от обявената цена.

Условие за участие и др. въпроси – на тел. 07751/2160, Оля Малинова, Иван Бъчваров.

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Проект Наредба за определяне на местните

Проект Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ...

Вторник, 12 Февруари 2019

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  11.02.2019 г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Брезник, дирекция „ТСУ и...

Понеделник, 11 Февруари 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

Съобщение относно Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство - Брезник“, гр. ...

Петък, 1 Февруари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-47/24.01.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Опи...

Четвъртък, 24 Януари 2019

прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимос

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на лок...

Сряда, 16 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019 г....

Понеделник, 14 Януари 2019

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет

О Б Я В А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.4 от Наредба ...

Понеделник, 7 Януари 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

  Община Брезник, на основание заповед № РД_2-934/28.12.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Петък, 4 Януари 2019

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение на Наред

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на ...

Четвъртък, 27 Декември 2018

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните ...

Четвъртък, 20 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-350/17.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. ...

Вторник, 18 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед № РД-344/07.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището...

Четвъртък, 13 Декември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 24 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

uzunov.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1326186