Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Общински услуги Местни данъци и такси

Местни данъци и такси

 

 

Гише №3

Работно време от 8 до 17:00 ч. Тел: 07751/39-50

В   А   Ж   Н   О  !

 

 

До 31.12.2016 г. е срокът в който фирмите могат да подадат   Молби-декларации за определяне таксата за сметосъбиране и сметоизвозване за 2017 г. в зависимост от вида и броя на декларираните съдове за битови отпадъци.

 

                           Образеца на молбата-декларация  изтеглете от тук

 

 

 

 

До 31.12.2016 г. е срокът в който фирмите и физическите лица  могат да подадат   Декларация, съгл. чл.71, ал.1, т.1 от ЗМДТ  за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват през 2017 г.

 

                           Образеца на декларацията  изтеглете от тук

 

 

 

Уведомяваме всички данъкоплатци /юридически и физически лица/, които имат неплатени задължения по Закона за местните данъци и такси да ги платят до края на 2016 г.

Банкова сметка за превеждане на данъци и такси

Банка ДСК

BG46STSA93008423552400

BIC STSABGSF

Вид плащане:

442100 - данък недвижими имоти

442400 - такса битови отпадъци

442300 - данък превозни средства

448007 - административни услуги

Необходимите документи ще намерите в заявлението за съответната услуга

 

         

Наименование на услугата

шифър

заявление

 

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

 

1.

Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси

ОБА13.1

2

2.

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

ОБА13.2

2

3.

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

ОБА13.3

2

4.

Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

ОБА13.4

2

5.

Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

ОБА13.5

2

6.

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

ОБА13.6

2

7.

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

ОБА13.7

2

8.

Предоставяне на данъчна и осигурителна информация

ОБА13.8

2

9.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

ОБА13.9

2

10.

Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

ОБА13.10

2

11.

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

ОБА13.11

2

12.

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

ОБА13.12

2

13.

Издаване на удостоверение за декларирани данни

ОБА13.13

2

 

 

Посетители онлайн

В момента има 30 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Вход за потребители

Произволно изображение

4.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 752624

Настройки