Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Публични регистри Публичен регистър на разрешените за изработване проекти: ПУП-ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП-2017 г. /във връзка с чл.5, ал.5 от ЗУТ/

Публичен регистър на разрешените за изработване проекти /във връзка с чл.5, ал.5 от ЗУТ/

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

НА АКТОВЕТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ

(във връзка с чл.5, ал.5 от ЗУТ)

 

№ по ред

ЗАПОВЕД/

РЕШЕНИЕ

ВИД ПУП

И СЪДЪРЖАНИЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

КВАРТАЛ

ПИ

или

УПИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

1.

Предписание № 9400-321/1/ от 03.02.2017г.

ЧИ на ПУП –ПР за разделяне на УПИ V-136 на два УПИ V-136 и VІІІ-136

с.Слаковци

17

УПИ V-136,

Златка Ценкова Кирилова,

Темелко Ценков Илиев и

Васка Ценкова Борисова

2.

Заповед №РД_2-106/16.02.2017 г.

ЧИ на ПУП –ПРЗ, с който части от ПИ 199 да бъдат придадени към УПИ ІІІ-198

с.Горна Секирна

27

УПИ ІІІ-198

Стефан Йорданов Стефанов

3.

Заповед № РД_2-161/09.03.2017 г.

ПУП-ПРЗ, с който от част от имот с идентификатор 06286.501.1724 да бъде обособен УПИ за изграждане на гаражи

гр.Брезник

115

УПИ І-501.1724“за гаражи“

Община Брезник

4.

Заповед №РД_2-179/23.03.2017 г.

ЧИ на ПУП –ПРЗ на УПИ „за общинско предприятие СП „БКС“, като регулационните линии бъдат прокарани по имотните граници на имот с идентификатор 06286.501.686 по КККР на гр.Брезник

Гр.Брезник

13а

УПИ „за общинско предприятие СП „БКС

„БКС Брезник“ЕООД гр.Брезник

5

Решение №394 по Протокол №4 от 20.04.2017 г.

ПУП- ПРЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 06286.72.30 по КККР –земеделска земя за изграждане на “ Складово производствена площадка“

гр.Брезник

по КККР

06286.72.30

„Трейс Рисорсиз“ ЕООД

6

Решение №393 по Протокол №4 от 20.04.2017 г.

ПУП-ПП в полси път с идентификатор 06286.73.34 по КККР трасе и сервитут на напорен тръбопровод Ф 90 мм

гр.Брезник

по КККР

06286.73.34

„Трейс Рисорсиз“ ЕООД

7.

Заповед №РД_2-251/13.04.2017 г.

ПУП-ПРЗ за ПИ 06286.32.15, при което да се придаде ПИ 06286.32.16- общинска собственост

гр.Брезник

по КККР

06286.32.15

06286.32.16

„БКС Брезник“ ЕООД

8.

Заповед №РД_2-287/27.04.2017 г.

ПУП-ПР и ПЗ за ПИ 06286.32.15, като от имота се обособи УПИ І-32.15 „за автокъща“

Гр.Брезник

по КККР

06286.32.15

„БКС Брезник“ ЕООД

9.

Заповед №РД_2-451/23.05.2017 г.

ПУП-ПРЗ за имот пл.№ 127, като се обособят два УПИ VІІІ и ІХ- по имотните граници и се променя ул. рег.на ул. с О.Т. 35-38 при което се променя дворищната регулация на УПИ Х- общ. и се обособява нов квартал 28, заключен м/у О.Т. 33-34-35-38а като УПИ Х-общ.получава нов № І-общ.

С.Непразненци

5

127

Надежда Пантелеева Йорданова

10.

Заповед №РД_2-638/21.07.2017г.

ПУП-ПРЗ на УПИ ХХVІІ-388 и УПИ ХХVІ-389 кв.15 с който част от ПИ №388 се придаде към УПИ ХХVІ-389

с.Банище

15

ХХVІІ-388 и УПИХХVІ-389

Венцислав Кирилов Огнянов

 

 

Посетители онлайн

В момента има 33 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

9.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 788163