Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Туристически обекти

ЦЪРКВАТА “СВЕТА ПЕТКА” - намира се в югоизточната част на град Брезник в подножието на хълма “Бърдото”. Датира от ХV – ХVІ в. Изградена е от ломен камък с хоросанова спойка и е полувкопана в земята. Според преписките в черковните книги е разрушена от Кара Феиз – прочут еничар кърджалия през 1804 г. Изградена е наново през 1818 г. Архитектурата, запазените стенописи и икони имат висока историческа и художествена стойност. Църквата “Света Петка” е обявена за архитектурно–художествен паметник на културата от национално значение.

Съществува предание, според което в града е имало средновековен манастир – “Бреза манастир”, който заедно с шест черкви издигнати по възвишението около града образувал прочутото “Брезнишко седмопрестолие”. Върху основите на “Бреза манастир е построена църквата “Света Петка” . От него са останали каменни надписи, части от колони, бронзови и сребърни кръстове и църковна утвар, част от които са използвани в строителството на новата камбанария и направата на новата камбана.

През мрачните векове на робството тя е единственият символ на поруганата българска вяра, огнище на българската духовност и просветно средище. През епохата на Българското Възраждане пак тя е в основата на процесите на духовното обновление на населението на Граово. След Освобождението, по време на Сръбската окупация брезничани се събират отново при своя духовен символ на българщината – църквата “Света Петка”, този път да изразят по категоричен начин българската принадлежност.

Запазена и до днес тя е духовна покровителка на град Брезник. Действащ духовен храм.

 

 

ХРАМ – ПАМЕТНИКА “СВЕТИ ГЕОРГИ” намира се в централната градска част, действащ духовен храм. Замислен от брезнишкото патриотично население в началото на ХХ век. Основите са осветени и положени на 27.10.1927 г. от митрополит Стефан. Плановете са дело на арх. Смирнов, проектирал и строил храм-паметника “Александър Невски” и арх. Кантарджиев. Храмът е осветен на 21.06.1948 г. от епископ Пимен.

Църквата е внушителна по обем – събира до 700 души. Олтарът е дървен, с икони в класически стил, без стенописи. Има изготвени проекти за изографисване на църквата и построяване на камбанария. Набират се средства за реализиране на проектите.

 

КЛАСНОТО УЧИЛИЩЕ – стара къща с възрожденска архитектура, реставрирана през 80-те години на миналия век. Архитектурен и исторически паметник от местно значение. В нея се е помещавало класното училище, открито през 1839 г. Първият учител е бил Димитър Тонджоров. Сградата на класното училище е запазена и до днес. В нея се помещава читалищната музейна сбирка.

 

ПАМЕТНИК НА ЗАГИНАЛИТЕ В СРЪБСКО-БЪЛГАРСКАТА ВОЙНА ОТ 1885 Г. – НАМИРА СЕ В ГРАДСКАТА ГРАДИНА.

За да съхрани спомена за епичната битка и саможертвата на героите, гражданството на Брезник поема инициативата за издигане паметник на загиналите в битката 48 български войници и опълченци.

През месец май 1896 година е създаден инициативен комитет с председател подполковник Касабов и секретар-касиер Иван Калев. Според запазената част от архива на комитета с волни парични пожертвования активно подкрепят инициативата офицерите от І-ви Пехотен полк, дислоциран в Брезник , изпълненото с патриотични чувства гражданство и населението на околните села. През 1903 г. паметникът е издигнат в западната част на града, по проект на военен инженер кап. Лудогоров. Паметен в историята на града остава денят 15 юни /по стар стил/ 1903 г., когато се провежда събора Видовден. На този ден с тържествено литийно шествие костите на загиналите и погребани в местността “Бърдото” 48 български войници и опълченци са пренесени и положени в основите на новостроящият се паметник.

Паметник от архитектурен тип и спада към официално утвърдената категория паметници в България, на които се отдава военна чест.

На лицевата страна на паметника има следният текст:

“На храбро загиналите 48 български юнаци от отряда на капитана Кисова в боя на 6-ий ноемврий 1885 г. при защитата на гр. Брезник против нашествието на сърбите”

На гърба:

“В царуването на Негово Царско Височество Фердинад І Княз Български. Въздигнат от гр. Брезник на 15-ий юний 1903 г.”


ЦЪРНОГОРСКИЯТ МАНАСТИР “СВ. СВ. КОЗМА И ДАМЯН” е изграден в началото на ХІХ век над стара, разрушена до основи църква. Манастирът има по-ранна история, свързана с развалините на стар средновековен манастир “Св. Св. Козма и Дамян”  в подножието на връх “Китка”. Манастирът, според преданието, съществувал още от Второто българско царство, от времето на Асеневци. Бил един от оцелелите след нашествието на турците  и бил културен и търговски център на българите от няколко съседни околии – Софийско, Радомирско, Пернишко, Брезнишко и Трънско. Когато бил основан Пиротският панаир, тамошните турци не могли да търпят такова съперничество и предизвикали кървав конфликт в деня на храмовия празник на манастира. Сред посечените бил и присъстващият там софийски митрополит, който издъхнал във “Владишка планина”. След тази случка манастирът бил ограбен и разрушен. И днес личат следи от основите му.

Към 1819 година бил основан сегашният манастир, на около половин час път северно от старото му място, в една низина, край извор. Сегашният манастирски комплекс се състои от жилищна сграда и манастирска църква.  Жилищната сграда, разположена Г-образно, представлява двуетажна постройка с дървени стълби и чардак.

Според надписа на западната страна, манастирската църква е изградена в началото на ХІХ век и има два строителни периода. От първия църквата еднопространствена, едноапсидна, псевдотриконхална сграда с полуцилиндрично сводово покритие. По-късно на запад е построен полукръгъл притвор. Своеобразната овална форма на притвора е самобитна българска и се среща още при църквите в с. Пенкьовци и с. Конска.

Манастирската църква е обявена за архитектурен паметник. Живописта по стените е нанасяна три пъти, като последното е от 1886 г. Образите са изпълнени в така наречения народен стил от образописеца Георги Попалексов.

Ктитори на манастира били поп Здравко и поп Игнат от с. Бегуновци. За да получат разрешение за възстановяване на манастира, подарили на Кара Феиз два угоени бивола, заедно с юларите и чуловете им. За построяване на манастира са били събирани помощи от околното население.

Основоположниците оставили за своето благородно дело приписка, залепена върху задната корица на едно “Софроние” – първата старопечатна, на новобългарски език книга.

Ктиторът на църквата деда Алекса, е нарисуван в цял ръст от южната страна на църквата.

Извън манастира, в западна посока, са били манастирските кошари, овчарници и плевници. През турско имуществото му било значително. Както е разказвал дядо Алекса Витанов от Кошарево / р.1877/, през турско манастирът имал 1200 декара ниви и ливади, 800 овце с по десетина овчари и чираци, 60 говеда, добивал е 1500 кръстници жито, имал е собствена мандра. Всяка година на храмовия празник / 14 ноември по ст. ст./ - “Св. Врач” – ставал нощен пазар.

Днес манастирът се обитава от монаси и е действащ. Извършват възстановителни и укрепителни ремонтни дейности.


ХРАМ-КЛАДЕНЕЦ “ПУСТО ГЪРЛО” – на 3 км от с. Гърло и на 8 км. от гр. Брезник в местността “Пусто гърло” под връх “Кула” е открит и проучен от проф. Димитрина Митова – Джонова, храм на изворната вода. Въз основа на откритите при проучването му материали, той намира пряка връзка с предноазиатската  култура “нураги” и с предноазиатската култова архитектура. Храмът датира от къснобронзовата епоха – ХІV – ХІІ в. пр. Хр.

Най-кратката характеристика го определя като подземно, водоемно култово съоръжение, състоящо се от две помещения – толос и дромос.  Южната част на храма е вкопана в земята. Седем метра дълъг коридор – дромос, с тринадесет стъпала отвежда в кръгла зала – толос, в чийто център над извора е изграден 5 м. дълбок кладенец. Толосът има полусферично куполно покритие с опейон в центъра. Дромосът е покрит с фалшив свод. Над конзолно издадените  стени на дромоса, над западната му част, пред входа на толоса е изградено стъпаловидно, мегалитно покритие. При входа на толоса и при покритието му са застъпени арка и полусферичен купол, изградени на натисковия принцип. Представител е на общество, овладяло каменната строителна техника и прилагаща я в най-съвременния й вид. Тук при една ранна  и примитивна строителна техника са застъпени полусферичен свод и арка – строителни постижения , които едва столетия по-късно ще бъдат въведени във всеобщата европейска архитектура.

Белег на голямата източносредиземноморска строителна техника е и стъпаловидното покритие в низходящ ред на дромоса.

Това са основните белези, които придават уникалния характер на храм-кладенеца от с. Гърло не само за нашата страна и Балканите, но и за континенталния европейски ареал.

Засега той е единствен представител на културата “нураги” у нас и представлява особен научен интерес.


ЖЕЛЯЗНА МИНЕРАЛНА ВОДА

 

Местността “Бърдото” е прочута с “желязната” минерална вода, която извира от южната страна на хълма в местността “Лесков дол”. С богатия си минерален химичен състав и ценните си физико-химически  и физиологически свойства, железният минерален извор в гр. Брезник притежава лечебни свойства, които са привличали вниманието на болни и здрави хора още в далечното минало. Затова са допринесли и външните свойства на водата – жълтеникаво-ръждива със стипчив вкус.

Високите лечебни свойства и въздействието на Брезнишката минерална вода са били познати на населението от града и околностите му и тя е била широко използвана с лечебна и предпазна цел за укрепване и възстановяване на здравето. Била е издигната в култ и е наречена “Светата вода”.

Исторически бележки за минералната вода датират от освобождението ни от османско робство. За нея са писали Михал Юркевич /1879 – 1904/, В. Попов /1890 – 1891/, Г. Златарски /1902/.

През 1903, 1905 и 1906 година редица лекари изследват минералната вода. За нея пишат проф. д-р Т. Петров, проф. д-р Ст. Велинов, проф. Михов и много други.

През 1927, 1937 и 1938  инж. химикът Ас. Азманов прави нови химични анализи на водата и изтъква ценния й химически състав и физикохимически свойства.

През периода 1937 – 1940 г. се пишат редица статии и се изнасят доклади за нейните лечебни свойства от проф. Ватев, д-р Дайски, проф. Велинов, който я и прилага при лекуване на анемично болни при клинична обстановка. Със съдействието на д-р Дайски се извършва и химически анализ в гр. Вроцлав /Полша/, в централния балнеологичен институт под ръководството на главния асистент д-р Дьоркендьорфер, който потвърждава високите лечебни свойства на водата.

През 1928 г. дирекция “Природни богатства” при Министерство на търговията за първи път каптира водата и я отвежда в чешма.

През 1929 г. по инициатива на местните жители се прави малък циментов открит басейн.

Започват редица научноизследователски проучвания с Брезнишката минерална вода – експериментални с животни, и клинични с хора.

В същото време в районната болница в Брезник, по приложение на водата върху анемиите, заболявания на храносмилателния тракт /язвена болест, гастрити, колити/ работят и местните лекари, които получават много добри резултати, изнесени на научни конференции и сесии.

През 1962 г. Брезник е утвърден официално като курорт и е издадена инструкция за начина на употреба на желязната минерална вода за лечение чрез пиене.

Състав. Свойства.

Брезнишката минерална вода принадлежи към сулфатно-железните води и в сравнение с други води, които съдържат много повече желязо, има изразен метален и стипчив вкус. Водата се влияе от външни условия и по специално от въздуха /кислорода/, от излагането на светлина /ултравиолетовите лъчи/. Ето защо, за да се запази в бутилиран вид, е необходимо да се стабилизира с витамин “С” или винена киселина. Тъй като тя е богата на желязо, лекото й утаяване не е пречка за приемането й и не намалява лечебната й стойност. Въпреки че запазва свойствата си чрез стабилизиране, най-добър лечебен ефект се получава при ползването й по възможност в прясно състояние направо от извора.

Последните изследвания са показали, че Брезнишката минерална вода съдържа 23 вида съставки – най-много сред нашите минерални води, които й придават още по-голяма стойност и ценност като лечебна минерална вода и разширяват показанията й за лечение и профилактика извън нейното известно и утвърдено действие като антианемично средство.

Приложение:

Въз основа на общата характеристика на Брезнишката минерална вода като природно желязно терапевтично средство и на биологичните и фармакологичните действия на посочените химически съставки и свойства, както и на дългите наблюдения и на обширните научни проучвания, проведени чрез многобройните експерименти  и клинични изследвания, с положителност могат да се изброят следните показания за лечение: лечение на анемии; заболявания на храносмилателния тракт; заболявания на имунната система; кожни заболявания и др.

Състояние:

Имайки предвид големите лечебни и профилактични стойности на Брезнишката минерална вода, винаги се е споделяло мнението за крайната необходимост от построяването на съоръжения и използването на този безценен дар.

За да съхрани това богатство за поколенията общинската администрация набеляза мерки и предприе необходимите възстановителни строителни и други мероприятия. Реализиран е  проект  “Желязна минерална вода”.

 

 

ХОТЕЛ – РЕСТОРАНТ “БЪРДОТО”

Хотелът е разположен край гр. Брезник, в местността - лесопарк Бърдото и е обграден от борова гора на 850 м надморска височина. Хотелът разполага с 2 апартамента, една тройна стая и 17 двойни стаи. Комплексът е изцяло климатизиран. Разполага с ресторант, лоби бар, конферентна зала и външен бар с открит басейн и Wi-Fi интернет достъп.

 На територията на хотела е изграден радиолюбителски клуб.

За контакти и резервации: e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , 0888 59 16 72, 0887 60 00 04


ХИЖА “БРЕЗИТЕ” се намира в лесопарк Бърдото и отстои на 1,5 км от центъра на града. Разполага със съвременна модерно обзаведена леглова база – 8 двойни стаи, със самостоятелни санитарни възли.

Лятна градина, традиционна кухня, добри възможности за отдих и занимания. Възможности за организиране на семейни тържества.

Работно време – всеки ден от 12:00 до 24:00 часа

Телефон за контакти : 07751/30-79 ; 0889 481 375

 

Местността “Бърдото” предлага и много добри условия за туризъм и отдих на открито – беседки, открити навеси, барбекюта, алеи.

 

 

Комплекс за отдих и риболов "Язовир Слаковци" - предлага отлични условия за почивка и спортен риболов. Намира се на 15 км от гр. Перник и 45 км от столицата. Комплексът разполага с модерни бунгала, разположени в красива черешова градина.

От месец май 2008 г. Комплекс Слаковци разполага и с модерен хотел-ресторант. Телефон за контакти и резервации: 0889 316 172, 0887 255 951,
e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Банкова сметка : BGN BG15UBBS80021059481712 банка ОББ.

BIC КОД UBBS BGSF Асен Асенов
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 26 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3310418