Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Читалища и музеи

КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ

Землячески събори през 2020 г.

Културен календар за 2020 г.

Програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Брезник през 2020 год.

„ВИДОВДЕНСКИ ЛЕТОПИСИ“ – ФИЛМ ПОСВЕТЕН НА „ГРАОВСКИ СЪБОР ВИДОВДЕН“®2020

 

1.Читалище “Просвещение” гр. Брезник

адрес: гр. Брезник, пл. “Девети септември” №2, тел: 07751/20-98

Създадено през 1870 год. в първото класно училище. Сградата в която днес се помещава читалището е построена през 1970 год. Нейната застроена площ е 1286 кв.м., разгъната застроена площ-3558 кв.м., обема –12767 куб.м. Читалищната сграда разполага с киносалон със сцена – 465 кв.м с общ брой на седящите места на партера и балкона – 450. Сцената е втора по големина в Пернишка област – с въртящ механизъм, рундхоризонт, оркестрина, обширни “джобове“, 22 чиги, богат набор от завеси, софити, светлинни ефекти. Разполага още с лекционна зала с площ 92 кв.м. и сто места, ритуална зала – 32 кв.м., картинна галерия – 46 кв.м., библиотека – 257 кв.м. Освен тези важни по функционалност помещения читалищната сграда разполага и с фоайета, коридори, кинокабина с прожекционни апарати, сервизни помещения, канцеларии, гримьорни, гардеробни репетиционни зали, стаи за чакащи артисти, абонатна за локална парна инсталация, мазета.

Основни дейности в читалището са: библиотечна, художествена самодейност, културно-просветна дейност и музейно дело.

Библиотеката разполага със заемна, читалня, детски отдел и книгохранилище. В тях са разположени 74340 тома литература, от които 37600 тома художествена литература, богат фонд от специализирана и справочна литература. Годишно библиотеката обслужва около 400 читатели, по-голяма част от които са ученици, студенти и специалисти. Средни годишни посещения около 2000. Броят на библиотечно-библиографски справки годишно е 130. Библиотеката организира и провежда и редица културни мероприятия – изложби във връзка с кръгли годишнини, срещи с писатели и представяне на книги, промоции на новоизлезли книги, драматизации на приказки, беседи с ученици

Начало на художествената самодейност в читалището поставя самодейният читалищен театър. Първата играна пиеса е “Свекърва”. След Балканската и Първата световна война настъпва нов етап в развитието на театралната самодейност. Един от върховете в дейността му е представяната през 1920 година пиеса “Женитба“ по Гогол, този път с големите актьори Кръстьо Сарафов и Петко Атанасов. Театралната самодейност се издига на нивото на професионалните изисквания. Днес облика на читалището определят неговите състави, кръжоци и школи. Няма празник в Граовско, на които да не звучат кръшните ритми на хорото. В състава за автентичен фолклор са преминали няколко поколения танцьори. Със своите състави и индивидуални изпълнители читалище “ Просвещение“ участва във всички досегашни събори на народното творчество в Копривщица, десетки са носителите на златни и сребърни отличия от копривщенските сцени. За съжаление липсата на средства наложи разпускането на двата оркестъра за народна музика, което затруднява дейността на танцовите състави. Връх в творческата дейност на самодейните колективи е ежегодното им участие в граовския събор “Видовден“. Съборът “Видовден“ се празнува от незапомнени времена и е претърпял много промени с годините. До ден днешен обаче Видовден се олицетворява от брезничани със символа на светлината /виждането/. Постепенно спонтанните изяви на съборяните, като непосредствени участници в този най-голям за Граовския край празник си отиват, заменят ги организирани фолклорни програми, които дават възможност за изява на нови народни певци и са гарант за съхранението и популяризирането на местния фолклор. Самодейните колективи към читалището са неговото духовно и творческо съдържание, гордостта и богатството на народностните традиции – непрекъснат извор на българщината.

Читалището разполага с оригиналите на 50 платна, рисувани от пернишки художници. Част от творбите са дарени от майсторите, други читалището е придобило чрез откупки. Много от картините са рисувани на организираните от читалището пленери. Тези платна красят фоайетата на читалищната сграда.

Читалището в Брезник е и средище на целия обществено-политически живот в общината. Тук се провеждат срещи с дейци на изкуството и културата, гостуват професионални изпълнители, театрални постановки и концертни изяви, организират се чествания на годишнини и празници.

Читалището е и методичен център за читалищата в общината и оказва методическа помощ, както в библиотеките , така и на художествените колективи и културните изяви.

В съвременния живот на Брезник и общината читалище “Просвещение“ и останалите читалища в общината имат първостепенно значение като културни и просветни огнища заради дълбоките корени на местните традиции, заради вродената любознателност на населението, заради единствената възможност в тях да се изявяват разностранни таланти.

Днес в читалището развиват дейност над 100 самодейци в следните състави:


· Танцова формация за обработен фолклор с ръководител Тодор Тодоров

Танцовата формация се състои от две групи – деца от първи до четвърти клас и деца от пети до десети клас. Участията на танцовата формация са съобразени с културния календарен план на читалище “Просвещение”. Танцовите групи, както винаги така и сега, имат готовност да се включат в не планувани мероприятия като селски събори, юбилеи и други тържества на територията на общината.

 

· Фолклорна певческа група с ръководител Мариана Георгиева

Фолклорната певческа група съхранява традициите на народната песен. Самодейците се запознават с ритмиката и диалектните изрази на граовската песен, усвояват особеностите на народното пеене. В тях се възпитава мелодичен и метро ритмичен усет. Усилено се работи за художественото развитие и творческите изяви на децата. Групата участва във всички културни мероприятия на читалището, както и в общински културни изяви.

 

· Вокална група “Брезичка” с ръководител Мариана Георгиева

Вокалната група съществува повече от 15 години. Основните цели, които си поставят преподавателката и самодейците са запознаване и усвояване на техниката на школуваното пеене, особеното звукоизвличане и оформяне на вокалите, възпитаване на мелодичен и на метро ритмичен усет, повишаване на певческата култура на децата, постигане на изразително и точно изпълнение, развиване на музикалните способности на изпълнителите.

 

· Клуб “Съхрани българското

Клуб “Съхрани българското” е учреден на 05 юни 2006 г. по идея на група ученици от VІІ – те класове на СОУ “Васил Левски” гр. Брезник. Те станаха част от националното движение под патронажа на президента Георги Първанов “Съхрани българското”. Клубът бе учреден с помощта на Националния координационен съвет на клубовете “Съхрани българското”, Интернет младежката медия “Светът” и читалище “Просвещение” гр. Брезник. Участниците създадоха музейна сбирка в училището, която непрекъснато обогатяват. В своята работа заснеха филм под заглавие “Минало, настояще и бъдеще на моя роден край”, както и филма “Сурова в Брезник” по време на Прегледа на сурвакарските игри – Брезник 2007 г.

 

· Самодеен читалищен театър Брезник с ръководител Румяна Герова

След дългогодишно прекъсване, на сцената на читалището отново започна да изнася представления самодейният театър. С постановката “Таралеж” на Иван Радоев беше отбелязана 80-годишнината от рождението на незабравимия актьор и режисьор на самодейния театър – Леонид Суботинов.

 

· Кръжок “Художествено слово” с ръководител Магделена Георгиева

Една незатихваща традиция на читалището. Създаден е през 1965 г. от Аспарух Денков – учител по български език и литература. В него участват читалищни дейци и ученици от СОУ “В. Левски”. На брезнишка сцена са поставяни рецитали с различна тематика – “Българио на теб”, “Земя като една човешка длан”, “Полъх от ябълков цвят” и много други

 

· Школа по английски език с ръководител Татяна Атанасова

Функционира от 2008 г. Обучават се курсисти, разделени в четири възрастови групи.

 

Читалище “Просвещение” има опит в реализирането на следните проекти:

· Съборът “Видовден “ – ценно наследства от културното развитие на Брезнишко, финансиран от национален фонд “Култура“ - реализиран през месец юни 2001 година.

· Финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете с българска литература – финансиран от Министерството на културата /МК/, реализиран 2002 г.

· Ремонт на сградата на читалище “Просвещение” и закупуване на компютърна техника – финансиран от МК, реализиран 2004 г.

· Обичаят “Сурова” – уникална традиция, част от народното културно наследство на Брезнишко – финансиран от Национален фонд “Култура”, реализиран 2005 г.

· Ремонт на читалище “Просвещение” – финансиран от МК, реализиран 2005 г.

· Финансова подкрепа на библиотеките за обновяването им с нова литература – финансиран от МК, реализиран 2006 г., 2007 г., 2008 г.

· Закупуване на компютърна техника – финансиран от МК, реализиран 2006 г.

· От социални помощи към осигуряване на заетост – поддържане на читалище “Просвещение” –финансиран от МТСП, реализиран 2007 г.

· Допълваща субсидия от МК за развитието на художествената самодейност – 2009 г-

 

2. Читалище “Искра” с. Слаковци

адрес: с. Слаковци, община Брезник,

 

Създадено през 1945 год.; Материална база –библиотека, киносалон с 133 места и 56 кв.м.разгърната площ за читалищна дейност.Библиотечен фонд - 4402 тома , набавени библиотечни материали – 45 тома ; Регистрирани читалищни членове – 30 ; Читалищни посещения за 2006 г—898 ;

Постоянно действащи колективи:

· За художествено творчество – детска група и група за възрастни.

· Сурвакарска група;

 

Постоянна музейна етнографска сбирка-

3. Читалище “Просвета” с. Бегуновци

адрес: с. Бегуновци, община Брезник,

Създадено през 1928 год. Материална база –библиотека – 60 кв. м. ; киносалон – 150 места ; малък салон – 50 места. Библиотечен фонд – 4210 т.; набавени библиотечни материали – 10 т.; абонирани периодични издания – 4 бр.; читателски посещения – 810 Читалищни членове – 48

Постоянно действащи колективи:

· Група за изворен фолклор

· Сурвакарска група

 

Постоянна музейна етнографска сбирка

4. Читалище “Пробуда” с. Ноевци

 

Създадено през 1931 година. Материална база – библиотека и киносалон, други помощни помещения.

Библиотечен фонд – 7604 т.; читателски посещения – 935

Постоянно действащи колективи:

· Група за народни обичаи – деца

· Група за народни обичаи – възрастни

· Сурвакарска група

С. Ноевци

5. Читалище “Пробуда” с. Кошарево

Създадено през 1931 година. Материална база : библиотека – 24 кв.м; киносалон с 200 места. Библиотечен фонд – 6020 т.; абонирани издания – 1 бр. ; няма нова литература.

Постоянно действащи колективи:

· Детска певческа група – автентичен фолклор

· Детска група за изворен фолклор.

· Певческа група – възрастни

· Сурвакарска група

· Група за народни обичаи

С. Кошарево

-

6. Читалище “Иво Войвода” с. Д. Секирна

адрес: с. Долна Секирна, община Брезник

 

Създадено през 1928 година. Материална база - разгърната площ 100 кв. м – библиотека, др. помещения и киносалон с 50 места.

Библиотечен фонд – 4103 тома; читателски посещения – 350

 

Постоянно действащи колективи:

· Певческа шесторка – възрастни

· Група за народни обичаи – възрастни

· Сурвакарска група

7. Читалище “Дебелец” с. Садовик

адрес: с. Садовик, община Брезник,

Създадено през 1928 година. Материална база – две помещения с площ 50 кв. м.

 

Постоянно действащи колективи:

· Детска група за автентичен фолклор

· Сурвакарска група

 

8. Читалище “ Милан Василев” с. Велковци

адрес: с. Велковци, община Брезник,

Създадено през 1928 г. Материална база - библиотека и киносалон с 211 места , помощни помещения. Библиотечен фонд – 4203 тома

Постоянно действащи колективи:

· Сурвакарска група

· Певческа група – деца

· Смесена група за автентичен фолклор

 

9. Читалище “Просвета” с. Банище

адрес: с. Банище, община Брезник

 

Създадено през 1920 г.

· група за сурвакарски игри

 

10. Читалище “Христо Смирненски” с. Станьовци

адрес: с. Станьовци, община Брезник

 

Регистрирано в ПОС през 2005 г.

Разполага с библиотечен фонд и се помещава в сградата на кметството.

 

Музей

Общински исторически музей – Брезник е създаден с Решение № 66/20.02.2012 г. на Общински съвет Брезник на базата на съществуващата Музейната сбирка към Читалище „Просвещение – 1870”, открита на 1 юни 1958 г. по инициатива на Ивайло Величков, Ванко Стратиев и Андрей Германов. Пръв отговорник е Павлина Денкова. Първоначално е обособена експозиция „Революционно движение” в някогашната Любенова къща и малък етнографски кът. От 70-те години на ХХ в. музейната експозиция има зала в сградата на Читалището.

В момента Общинският исторически музей разполага с над 6 500 музейни единици, две постоянни експозиции /Възраждане и Етнология / и зала за временни изложби в сградата на Класното училище, обявена за паметник на културата. Училището е построено от брезнишкия първенец Димитър Игнатов през 1861-1869 г. След Освобождението в сградата се е помещавало кметството. След 1944 г. тя е била преустроено за хотел. През 1980 - 1981 година започва преустройството на къщата по проект на Института за паметници на културата. Разрушен е вторият етаж, който е бил от плет. През 1985 г. реконструкцията е завършена и сградата е предоставена на Международната детска асамблея „Знамена мира”, като още тогава втория етаж е определен за музейна сбирка. Малко по-късно цялата сграда е предоставена на Общински център за работа с деца.

От 2000 година Класното училище е преместена Музейната сбирка към читалище „Просвещение 1870”. От 27 март 2014 г. с Решение № 513 на Общински съвет Брезник сградата е безвъзмездно предоставена на Общинския исторически музей.

Към момента в музея работят трима души: Симеон Мильов – директор, Тодорка Момчилова – уредник и Петя Свиленова – уредник.

Музеят е отворен за посетители всеки ден от Понеделник до Събота. За контакти: mmbreznik@abv.bg

 

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  26.02.2021 г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124 б, ал.2 о...

Петък, 26 Февруари 2021

прочетете повече

Община Брезник, на основание заповед №РД

      Община Брезник, на основание заповед № РД_2-104/23.02.2021г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Петък, 26 Февруари 2021

прочетете повече

Община Брезник, на основание заповед №РД

  Община Брезник, на основание заповед №РД_2-103/23.02.2021 г. обявява търг за отдаване под наем на обекти общинска собственост: І. Описание на ...

Петък, 26 Февруари 2021

прочетете повече

Проект на изменение и допълнение на Наре

Проект на изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги съгласно ...

Петък, 19 Февруари 2021

прочетете повече

Покана за участие в консултации определя

17.02.2021 г. ОБЩИНА  БРЕЗНИК ДО РЪКОВОДСТВОТО  НА: ПП „ГЕРБ” Коалиция „БСП за България” ПП „ДПС” Коалиция „Обединени Патриоти-НФСБ, АТАКА и ВМРО” ПП „ВОЛЯ” Коалиция „Демократична България-обединение” Във ...

Сряда, 17 Февруари 2021

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2021 г...

Понеделник, 8 Февруари 2021

прочетете повече

Публично обсъждане на проекта на бюджет

    ОБЯВА На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.29, ал.3 от Наредба за условията и реда за ...

Понеделник, 1 Февруари 2021

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект на изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги съгласно ...

Петък, 15 Януари 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Прил

Проект за допълнение и изменение на Приложение 1 към чл.5, ал.3 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, ...

Вторник, 27 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Заповеди на Директора на Областна дирекц

Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, чл. 75а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

проект на заповед за обявяване на защите

О Б Я В Л Е Н И Е Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал...

Вторник, 13 Октомври 2020

прочетете повече

НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2020

  МКБППМН - ОБЩИНА БРЕЗНИК, В ПАРТНЬОРСТВО СЪС СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ гр. БРЕЗНИК И ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ с. НОЕВЦИ СЕ ВКЛЮЧВАТ ...

Четвъртък, 17 Септември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ре...

Вторник, 21 Юли 2020

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Вторник, 14 Юли 2020

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 60 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

11.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 2295641