Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Съобщения:

ВРЪЗКА КЪМ САЙТА НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЕРНИК

 

14.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ПРЕСЦЕНТЪРА НА МВР

Звената "Български документи за самоличност" към СДВР и ОД МВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Вижте пълния текст на съобщението

 

10.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Обучението на членовете на секционните избирателни комисии във връзка с изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г. ще се проведе на 17.03.2017 г. /петък/ от 10.00 ч. в читалище „Просвещение 1870“ в гр. Брезник. Обучители от РИК ще бъдат Надя Боянова и Зоя Петрова

 

 

 

 

Информация за мeстата за разполагане на агитационни материали в населените места в Община Брезник

/без гр. Брезник/

Населено
място

Място за разполагане на агитационни материали

Красава

Електрически стълбове на територията на селото.

Гърло

1. Всички електрически стълбове и дървета на територията на селото

2. На сгради и огради собственост на фирми или частна собственост, агитационните материали се поставят само след изричното съгласие на собствениците

Ребро

Електрически стълбове на територията на селото

Брезнишки извор

1. Електрически стълбове и дървета

2. На сгради и огради лична собственост, агитационните материали се поставят с изричното съгласие на собствениците

Садовик

1. Електрически стълбове и дървета

2. На сгради и огради, лична собственост агитационните материали се поставят с изричното съгласие на собствениците

Конска

1. Бетонна подпорна стена, намираща се на 170 м. от площада на селото в посока стопанството

2. Електрически стълбове и дървета

3. На сгради и огради, лична собственост агитационните материали се поставят с изричното съгласие на собствениците

Режанци

1. Електрически стълбове и дървета

2. На сгради и огради, лична собственост агитационните материали се поставят с изричното съгласие на собствениците

Бегуновци

1. На магазините на „Харст ЕООД“, намиращи се на площада на селото

2. На всички електрически стълбове и дървета

3. На сгради и огради, лична собственост агитационните материали се поставят с изричното съгласие на собствениците

Банище

1. Витрините на магазините на ПК Илия Величков, както в с. Банище, така и в с. Ръжавец

2. Таблото до автоспирката

Станьовци

Електрически стълбове на територията на селото

Долна Секирна

Бетонна подпорна стена в частта и граничеща непосредствено с асфалта на площада в Долна Секирна

Кошарево

Електрически стълбове на територията на селото

Гигинци

1. Електрически стълбове на територията на селото

2. Бившата сграда на фурната на село Гигнци

Непразненци

Електрически стълбове на територията на селото

Ноевци

1. Електрически стълбове

2. На сгради и огради собственост на фирми или частна собственост, агитационните материали се поставят само след изричното съгласие на собствениците.

Велковци

Електрически стълбове на територията на селото

Сопица

1. Електрически стълбове

2. Част от необитаемата сграда от магазина на СЕЛ-КООП

Слаковци

1. Електрически стълбове и дървета

2. На сгради и огради лична собственост, агитационните материали се поставят с изричното съгласие на собствениците

 

17.02.2017 г.

П О К А Н А

На основание постигната договореност с протокол от 15.02.2017г. с представителите на политическите партии и коалиции и на основание решение на ЦИК №4183-НС от 01.02.2017г. – относно жребии при попълването на СИК, каня на 21.02.2017г. в 10.30ч. в заседателната зала на Община Брезник, Политическите партии и коалиции, за участие в попълването на незаетите места.

Вижте пълния текст на поканата.

 

13.02.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми избиратели,

напомняме Ви за възможността, чрез служителите на Гише №3 в общинската администрация, кмет на кметство или кметски наместник, своевременно да изявите желанието си за гласуване с подвижна избирателно кутия или по настоящ адрес, като подадете заявление както следва :

ДО 11.03.2017г.

· Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват у дома си, с подвижна избирателна урна заявяват желанието си чрез заявление по образец до общинската администрация по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите когато са подали заявление за гласуване по настоящ адрес.
Заявлението се подава на гише, по пощата, факс, електронно и др., като към него задължително се прилага копие от Решение на ТЕЛК.

· Краен срок за подаване на заявления за вписване на избирател в списъците за гласуване по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места;

· Краен срок за издаване Удостоверения за гласуване на друго място. /САМО на членове на ЦИК, РИК, Наблюдатели и кандидати за НС./

Получаването –лично или срещу нотариално заверено пълномощно.

ДО 18.03.2017г.

· Краен срок за подаване заявления за отстраняване непълноти и грешки в избирателния списък;

На 11 и 18.03.2017г. ще има осигурени дежурни служители в общинската администрация гр.Брезник от 8.00 до 17.00ч.

За информация на тези дати ползвайте тел. 07751 2014 или през централата на общината тел. 07751 2010 вътр. 106.

 

 

 

07.02.2017 г.

ПОКАНА

Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 26.03.2017 год. на основание чл.91 от ИК и Решения № 4182-НС от 01.02.2017год. на ЦИК, кметът на община Брезник

ВИ КАНИ

да вземете участие, като парламентарно представени партии и коалиции и като партии с представители в ЕП, в консултации по определяне квотите на участие, длъжностите и съставът на Секционните избирателни комисии \СИК\ на територията на Община Брезник на 15.02.2017г \сряда\от 10,00 часа в заседателната зала на Община Брезник

Вижте пълния текст на поканата.

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 19 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1234988