Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Общинска администрация Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Страницата е в процес на актуализация

Ръководство

Васил Михайлов Узунов              чл.35, ал.1, т.1

Иван Димитров Бъчваров            чл.35, ал.1, т.1

Мария Асенова Добревска          чл.35, ал.1, т.1

Иван Георгиев Борисов              чл.35, ал.1, т.1

 

Главен архитект

Петър Огнянов Петров                чл.35, ал.1, т.1

 

Главен юрисконсулт

Милен Георгиев Миленков            чл.35, ал.1, т.1

 

Дирекция "ТСУ и ЕИ"

Иван Здравков Ковачев              чл.35, ал.1, т.1

Богомил Иванов Илков                чл.35, ал.1, т.1

Васка Ценкова Борисова             чл.35, ал.1, т.1

Елка Страхилова Алексова          чл.35, ал.1, т.1

Бойко Димитров Седевчов          чл.35, ал.1, т.1

Георги Григоров Стоянов           чл.35, ал.1, т.1

Лилия Руменова Чернева           чл.35, ал.1, т.1

Десислава Георгиева Антонова   чл.35, ал.1, т.1

Любляна Елинчова Петрова        чл.35, ал.1, т.1

Детелина Василева Виденова      чл.35, ал.1, т.1

Димитър Илийчов Страхилов       чл.35, ал.1, т.1

 

Дирекция "ОСПО и ХД"

Оля Малинова Стоянова            чл.35, ал.1, т.1

Бойко Георгиев Атанасов            чл.35, ал.1, т.1

Павлина Петрова Модева             чл.35, ал.1, т.1

Иванка Василева Михайлова         чл.35, ал.1, т.1

Искрина Станиславова Велизарова  чл.35, ал.1, т.1

Наталия Петкова Първанова         чл.35, ал.1, т.1

Емилия Емилова Димитрова - Свиленова   чл.35, ал.1, т.1

Виолета Георгиева Димитрова         чл.35, ал.1, т.1

 

Отдел "МДТ"

Атанаска Иванова Варадинова      чл.35, ал.1, т.1

Гергана Петрова Методиева          чл.35, ал.1, т.1

Анна Георгиева Миланова             чл.35, ал.1, т.1

Моника Мануилова Неделкова       чл.35, ал.1, т.1

 

Дирекция "АПНО и ФСД"

Маргарита Виткова Петкова          чл.35, ал.1, т.1

Мария Христова Георгиева           чл.35, ал.1, т.1

Лилия Станкова Любомирова        чл.35, ал.1, т.1

Луиза Василева Борисова             чл.35, ал.1, т.1

Цецка Миткова Йосифова             чл.35, ал.1, т.1

Милва Илиева Тренчева - Огнянова          чл.35, ал.1, т.1

Моника Иванова Банкова              чл.35, ал.1, т.1

Екатерина Ангелова Димитрова     чл.35, ал.1, т.1

Маруся Михайлова Белева             чл.35, ал.1, т.1

Светла Петрова Стоилкова            чл.35, ал.1, т.1

Мария Ангелова Димитрова          чл.35, ал.1, т.1

 

Кмет на населено място и кметски наместници

Асен Иванов Асенов                      чл.35, ал.1, т.1

Димитър Василев Димитров           чл.35, ал.1, т.1

Василка Евлогиева Стоичкова       чл.35, ал.1, т.1

Ана Георгиева Гигова                    чл.35, ал.1, т.1

Богомил Кирилов Савов                 чл.35, ал.1, т.1

Соня Миткова Славова                   чл.35, ал.1, т.1

Цана Ангелова Сандова                 чл.35, ал.1, т.1

Никола Йорданов Борисов             чл.35, ал.1, т.1

Бойка Иванова Петрова                 чл.35, ал.1, т.1

Иван Стойнев Таков                       чл.35, ал.1, т.1

Илиана Александрова Величкова   чл.35, ал.1, т.1

Надя Михайлова Миланова            чл.35, ал.1, т.1

Даниела Велинова Трифонова       чл.35, ал.1, т.1

Росица Николайчева Димитрова    чл.35, ал.1, т.1

Наталия Арсова Панова                чл.35, ал.1, т.1

Марийка Стефанова Николова       чл.35, ал.1, т.1

Димитър Първанов Димитров         чл.35, ал.1, т.1

Вера Николова Владимирова          чл.35, ал.1, т.1

Анета Първанова Симова                чл.35, ал.1, т.1

Сашка Божилова Хубенова             чл.35, ал.1, т.1

 

Галина Петрова Петрова             чл.35, ал.1, т.1

Изабела  Цветанова Иванова      чл.35, ал.1, т.1

Снежана Методиева Славова      чл.35, ал.1, т.1

Любомир Георгиев Димитров      чл.35, ал.1, т.1

 

Емилия Велинова Николова        чл.35, ал.1, т.1

Емилия Михайлова Алексова      чл.35, ал.1, т.1

Елисавета Димитрова Бараклийска      чл.35, ал.1, т.1

Гинка Симова Мирчева - Теофилова    чл.35, ал.1, т.1

 

 

 

 

 

 

  
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „АКВА ИЗВОР“ ЕООД гр. София Адрес: гр. София 1000, бул. Европа №12 т...

Вторник, 12 Юни 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД ЕИК 202237085, чрез Николай Димитров Кашинов - управи...

Понеделник, 11 Юни 2018

прочетете повече

Протокол №2 за полагащата се площ за нае

Протокол №2/25.05.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Вторник, 29 Май 2018

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

  ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име,...

Сряда, 23 Май 2018

прочетете повече

Обява за търг за продажба на общински и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: І. Описание на имота за ...

Вторник, 15 Май 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Тодор Димитров Димов - упр...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Четвъртък, 10 Май 2018

прочетете повече

Протокол №1 за полагащата се площ за нае

Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.37и ...

Сряда, 2 Май 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 30 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

12.04.2018 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   „БТК“ ЕАД, седалище и адрес на управление - гр....

Четвъртък, 12 Април 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

10.04.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на ...

Вторник, 10 Април 2018

прочетете повече

Проект за изменение на Правилник за орга

Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му ...

Понеделник, 2 Април 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ТАИМ СМ“ ЕООД ЕИК 201189666, представлявана от Сергей Стефанов Стерев Адрес: гр....

Сряда, 28 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: “Производство на натурален лактобацилус булгарикус /lactobac...

Вторник, 20 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

Обява за обществеността Уведомяваме Ви, че „БОКА 2020“ ЕООД, гр. Брезник, ул. „Борис Антов“ №12, ЕИК 204263...

Вторник, 20 Март 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 14 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 0893405680

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез зелената телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

10.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 962441