Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Общинска администрация Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Страницата е в процес на актуализация

Ръководство

1. Васил Михайлов Узунов              чл.12, т.1 /2011 г./;    чл.12, т.2 /2011 г./;   чл.12, т.4 /м.01.2015 г./;   чл.12, т.4 /м.06.2015 г./

чл.12, т.1 /2015 г./;    чл.12, т.2 /2015 г./; чл.12, т.4 /м.06.2017 г./;

2. Иван Димитров Бъчваров            чл.12, т.2

3. Мария Асенова Добревска          чл.12, т.1;     чл.12, т.2

4. Иван Георгиев Борисов               чл.12, т.2;    чл.12, т.3

 

Главен архитект

5. Петър Огнянов Петров                чл.12, т.2

 

Дирекция "ТСУ и ЕИ"

6. Иван Здравков Ковачев              чл.12, т.1;      чл.12, т.2;

7. Богомил Иванов Илков                чл.12, т.2

8. Васка Ценкова Борисова             чл.12, т.2

9. Елка Страхилова Алексова          чл.12, т.2

10. Бойко Димитров Седевчов          чл.12, т.2

11. Георги Григоров Стоянов            чл.12, т.2

12. Лилия Руменова Чернева           чл.12, т.1;     чл.12, т.2

13. Десислава Георгиева Антонова   чл.12, т.2

14. Любляна Елинчова Петрова        чл.12, т.2

15. Детелина Василева Виденова      чл.12, т.1;     чл.12, т.2

16. Димитър Илийчов Страхилов       чл.12, т.1;      чл.12, т.2

 

Дирекция "ОСПО и ХД"

17. Оля Малинова Стоянова            чл.12, т.1;        чл.12, т.2

18. Бойко Георгиев Атанасов             чл.12, т.2

19. Павлина Петрова Модева             чл.12, т.2

20. Иванка Василева Михайлова         чл.12, т.2

21. Искрина Станиславова Велизарова  чл.12, т.1;    чл.12, т.2

22. Наталия Петкова Първанова         чл.12, т.2

23. Емилия Емилова Димитрова - Свиленова   чл.12, т.1;    чл.12, т.2

 

Отдел "МДТ"

24. Атанаска Иванова Варадинова      чл.12, т.2;

25. Гергана Петрова Методиева          чл.12, т.1;     чл.12, т.2;

26. Анна Георгиева Миланова             чл.12, т.1;

27. Моника Мануилова Неделкова       чл.12, т.1;     чл.12, т.2

 

Дирекция "АПНО и ФСД"

28. Маргарита Виткова Петкова          чл.12, т.2;

29. Милен Георгиев Миленков            чл.12, т.2;

30. Мария Христова Георгиева           чл.12, т.2;

31. Лилия Станкова Любомирова        чл.12, т.2;

32. Луиза Василева Борисова             чл.12, т.2;

33. Цецка Миткова Йосифова             чл.12, т.1;      чл.12, т.2;

34. Милва Илиева Тренчева - Огнянова          чл.12, т.1;      чл.12, т.2;     чл.12, т.4 /м.04.2016 г./;

35. Моника Иванова Банкова              чл.12, т.2;

36. Екатерина Ангелова Димитрова     чл.12, т.2;

37. Маруся Михайлова Белева             чл.12, т.2;

38. Светла Петрова Стоилкова            чл.12, т.2;

39. Мария Ангелова Димитрова           чл.12, т.1;     чл.12, т.2

 

Кмет на населено място и кметски наместници

40. Асен Иванов Асенов                      чл.12, т.1;     чл.12, т.2

41. Димитър Василев Димитров           чл.12, т.1;     чл.12, т.2;

42. Василка Евлогиева Стоичкова       чл.12, т.1;     чл.12, т.2;

43. Ана Георгиева Гигова                    чл.12, т.1;     чл.12, т.2;

44. Богомил Кирилов Савов                 чл.12, т.1;     чл.12, т.2;

45. Соня Миткова Славова                   чл.12, т.1;     чл.12, т.2;

46. Цана Ангелова Сандова                 чл.12, т.1;      чл.12, т.2;

47. Никола Йорданов Борисов             чл.12, т.2;

48. Бойка Иванова Петрова                 чл.12, т.2;

49. Иван Стойнев Таков                       чл.12, т.2;

50. Илиана Александрова Величкова   чл.12, т.2;

51. Надя Михайлова Миланова            чл.12, т.2;

52. Офелия Борисова Арсова              чл.12, т.2;

53. Даниела Велинова Трифонова       чл.12, т.2;

54. Росица Николайчева Димитрова    чл.12, т.2;

55. Босилка Йорданова Стоянова        чл.12, т.2;

56. Марийка Стефанова Николова       чл.12, т.1;      чл.12, т.2

57. Димитър Първанов Димитров         чл.12, т.2;

58. Вера Николова Владимирова          чл.12, т.2;

59. Анета Първанова Симова                чл.12, т.1;      чл.12, т.2

60. Добрина Евтимова Трендафилова   чл.12, т.1;      чл.12, т.2

 

Посетители онлайн

В момента има 17 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

3.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 918841