Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Достъп до обществена информация Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет


ОБЩИНА БРЕЗНИК

УТВЪРДИЛ:/пп/

ВАСИЛ УЗУНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

СПИСЪК

на категориите информация, подлежаща на публикуване за 2020 г. в интернет за сферата на дейност на общинска администрация Брезник, обществена информация в отворен формат за повторно използване и форматите в които е достъпна

 

 

по

ред

Категории информация, подлежаща на публикуване в

интернет

Формат на достъпност

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Общинска администрация

- структура

- ръководство

- кметства и кметски наместничества

- устройствен правилник

- отчети за работата на кмета

- телефонен указател

- етичен кодекс

- декларации по ЗПУКИ

doc, pdf, jpg

Общински план за развитие

pdf

Бюджет и финанси - бюджет, отчети

doc, pdf

ОБЩИНСКИ УСЛУГИ

Гражданска регистрация и актосъставяне - видове услуги, формуляри на заявления с информация за изискуеми документи, такси и срокове за изпълнение

doc, pdf,

Устройство на територията и строителство - видове услуги, формуляри на заявления с информация за изискуеми документи, такси и срокове за изпълнение

doc, pdf,

Общинска собственост и пазарни отношения - видове услуги, формуляри на заявления с информация за изискуеми документи, такси и срокове за изпълнение

doc, pdf,

Местни данъци и такси - банкова сметка за плащане на задължения, видове услуги, формуляри на заявления с информация за изискуеми документи, такси и срокове за изпълнение

doc, pdf,

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Документи за комплексно административно обслужване

Харта на клиента

doc, pdf,

Профил на купувача (обществени поръчки)

- вътрешни правила

- процедури провеждани по реда на ЗОП

- процедури провеждани по реда на глава 8а от ЗОП

- процедури по ЗОП след 15.04.2016 г.

doc, xls, pdf,

Публични регистри

- приватизация

- частна общинска собственост

- публична общинска собственост

- сделки с общинска собственост

- концесии

- туристически регистър

- регистър на разрешителните за водоползване

doc, xls, pdf,

Обявления по ЗУТ - Обявления на заповеди и решения за изработване на ПУП

doc

Защита на населението при бедствия

doc, pdf,

Избори – съобщения, заповеди, резултати и др.

doc, pdf,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Състав на ОбС мандат 2019-2023 г.

Постоянни комисии на ОбС

Правилник за дейността на ОбС мандат 2019-2023 г.

Програма за работата на ОбС

Заседания на ОбС – дневен ред, докладни записки и материали към тях

Протоколи от заседания на комисии на ОбС

Протоколи от заседания на ОбС

Решения на ОбС

Отчети за дейността на ОбС

Етичен кодекс на общинските съветници

Декларации по Закона за предотвратяване на конфликт на интереси на ОбС мандат 2019-2023 г.

pdf,

Обща информация за общината

- местоположение

- история

- природни ресурси

- население

- инфраструктура

- символи и почетни граждани

Образование и култура

- детски заведения и училища

- читалища и музеи

- календарен план, литературно наследство

- традиционни празници

- спортни дружества

- ловни дружества

Социална политика и здравеопазване

- домашен социален патронаж и Център за настаняване от семеен тип

- стратегия и план за развитие на социалните услуги

- здравни услуги и практики

pdf, doc

Наредби и правилници

- наредби

- правилници

- заповеди на кмета на общината

pdf, doc

Общински стратегически документи - планове, програми, стратегии, бюджет и отчети за изпълнението на бюджета

pdf, doc, xls

Достъп до обществена информация

- вътрешни правила за предоставяне и отказ на ДОИ

- годишен отчет

- заявления за ДОИ /образци/

- антикорупционни мерки

pdf, doc,

Информация

- телефонни номера /на институции в гр. Брезник и тел. указател на служителите в общинската администрация/

- туристически обекти на територията на общината

- маршрутни разписания

- места за хранене и подслон

pdf, doc,

Фотогалерия - публикувани снимки от празници, чествания, събития и др.

jpg

Проекти на документи

pdf, doc,

Контакти - адрес, телефон, факс, електронна поща

pdf, doc,

Полезни връзки - информация и официални сайтове на държавни институции

Публикувани данни за повторна употреба на Портала за отворени данниhttps://data.egov.bg/organisation/profile/3441d2c6-2dec-425f-89c0-5171cc63aaa3

- данни за бюджета на общината и разходването му

- регистър на земи отдадени под наем

- регистър на общинските предприятия

csv, хls

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповед № РД-136/30.03.2020 год. на дире

Заповед № РД-136/30.03.2020 год. на директора на Областна дирекция "Земеделие" – Перник, относно неизпълнение по рентно плащане за землището на с....

Вторник, 31 Март 2020

прочетете повече

Проект на Наредбата за определяне размер

Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги, съгласно ...

Вторник, 24 Март 2020

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните да...

Вторник, 24 Март 2020

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед № РД_2-186/11.03.2020 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на...

Петък, 20 Март 2020

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  13.03.2020 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124...

Петък, 13 Март 2020

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на об

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-152/26.02.2020 г. обявява търг за отдаване под наем на обекти общинска собственост: І. Опи...

Сряда, 4 Март 2020

прочетете повече

Приложение №2 към инвестиционно предложе

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение №2 към чл.6 о...

Понеделник, 2 Март 2020

прочетете повече

Обява от „ФЪН СПОРТ“ ЕООД - гр.София за

О Б Я В А От „ФЪН СПОРТ“ ЕООД - гр.София, ж.к Люлин, бл.981, вх.Д, ет.2, ап.12 На основание чл....

Понеделник, 17 Февруари 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за из

О Б Я В А От Слави Горянов, живущ в гр.Перник, ул.“Стомана“ На осн...

Четвъртък, 13 Февруари 2020

прочетете повече

Проект на Програма за овладяване популац

Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община ...

Сряда, 12 Февруари 2020

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Перник по реда на чл.37в и чл. 37ж, ал. 11 от ЗСП...

Сряда, 5 Февруари 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Заку

Обява От Анна Малинова Боянова, земеделски стопанин гр.Брезник, общ. Брезник, ул.“Цв. Лумбарова“ №57 На основание чл....

Понеделник, 3 Февруари 2020

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2- 42/22.01.2020 г. обявява търг за отдаване под наем на обекти общинска собственост: І...

Петък, 24 Януари 2020

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните данъци...

Понеделник, 20 Януари 2020

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

14.01.2020 г. - Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2020 ...

Вторник, 14 Януари 2020

прочетете повече

Обява за подаване на документи и одобряв

23.12.2019 г. Общински Съвет - Брезник гр.Брезник, площад "Девети септември"№2 ОБЯВА Общински Съвет - Брезник, уведомява гражданите на Община Брезник, ...

Понеделник, 23 Декември 2019

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 10 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

3.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1808586