Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта
Начало Образование и култура Спортни дружества

Местни спортни дейности, съоръжения и условия за спорт, отдих и туризъм в община Брезник

Календар на спортните мероприятия за 2015 г. вижте тук

 

Спортните дейности  в община Брезник се развиват в няколко направления:

 • Развитие и популяризиране на физическото възпитание и спорта и осъществяване на тренировъчна и спортно-състезателна дейност на спортните клубове по отделните видове спорт.

 • Физическо възпитание и спорт в предучилищните детски заведения, общообразователните и професионални училища.

 • Физическо възпитание и спорт за всички.

  На територията на община Брезник са регистрирани и развиват дейност следните спортни клубове:

1. Волейболен клуб  „Чорни - 98” гр. Брезник;

2. Футболен клуб  „Чорни – 1920” гр. Брезник;

3. Футболен клуб  „Черногорец” с. Ноевци;

4. Футболен клуб  „Западно ехо” с. Бегуновци;

5. Футболен клуб „Буря” с.Кошарево.

Спортните клубове са членове на съответните лицензирани спортни федерации и са регистрирани в Националния регистър на лицензираните спортни организации  и на членуващите в тях спортни клубове при Държавната агенция за младежта и спорта

Клубовете по отделните видове спорт провеждат активна тренировъчна и спортно състезателна дейност.

Волейболен клуб “Чорни -98” .

Отбор момичета  с три  групи – момичета до 12 ;   момичета до 13 год. ; момичета до 15 год.  Общ брой на участниците – 30 .  Треньор Лиляна Огнянова.  Тренировъчна дейност – от понеделник до петък – от 15:00 ч. до 17:00 часа. Спортно – състезателна дейност –  участие в областни турнири в Перник, Дупница и Кюстендил.

Отбор момчета с четири  групи – подготвителна група – І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас  момчета до 13 год., момчета до 15 год.  и юноши старша  възраст. Общ брой участници – 30. Треньор  Ирена Драгомирова. Тренировъчна дейност – понеделник, сряда и петък от 14:30 часа до 16:00 часа.

Спортно – състезателна дейност – участие в областни турнири в Перник и Дупница .

Отбор мъже с една група. Общ брой 15. Треньор Красимир Димитров Тренировъчна дейност – два пъти седмично от 19:00 часа до 21:00 часа. Спортно – състезателна дейност -  в “А ”  Национална волейболна група, състезателен период – януари – март, октомври – декември.

Финансиране – със средства от общинския бюджет – за 2009 г. в размер на  500 лв. за деца, 1 500 лв. за мъже ( А3) и 1 500 лв. за юноши старша възраст.

Футболен клуб “Чорни – 1920” .

Отбор  деца с две групи. Общ брой – 35 . Треньор Темелко Павлов. Тренировъчна дейност – всеки ден от 15:00 часа до 16:30 часа.  Спортно – състезателна дейност –  април – май, септември – декември / всяка неделя/. Участие в турнирите – “За купата на кмета на гр. Перник” в турнирите организирани от Асоциацията на българските футболисти, БФС, ДАМС  по  Националната програма за деца.

Отбор мъже. Общ брой – 22. Треньори Кирил Атанасов .  Тренировъчна дейност – два пъти седмично. Спортно – състезателна дейност –  Северна областна група -участие в областни първенства през периодите март-май, август – декември.

Финансиране - със средства от общинския бюджет – 2009 г. в размер на 6 000  лв.

Футболен клуб “Черногорец” с. Ноевци.

Отбор мъже. Общ брой – 22. Треньор Георги Мирчев. . Тренировъчна дейност – два пъти седмично.  Спортно – състезателна дейност – април – май; септември – декември /всяка неделя/. Северна областна група -участие в областни първенства.

Финансиране – със средства от общинския бюджет – 2009 г. в размер на 3 000 лв.

Футболен клуб “Западно ехо” с. Бегуновци.

Отбор мъже. Общ брой – 22. Треньор Йордан Станчов. Тренировъчна дейност – два пъти седмично. Спортно – състезателна дейност – април – май; септември – декември /всяка неделя/. Северна областна група -участие в областни първенства.

Финансиране – със средства от общинския бюджет – 2009 г. в размер на 3 000  лв.

Футболен клуб “Буря” с.Кошарево.

Отбор мъже. Общ брой – 20. Треньор Евтим Антов. Тренировъчна дейност – два пъти седмично. Спортно – състезателна дейност – април-май; септември-декември (всяка неделя). Северна областна група – участие в областни първенства.

Финансиране – със средства от общинския бюджет – 2009 г. в размер на 1 500  лв.

С Решение  №748/11.06.2004 г. на Пернишки окръжен съд спортните клубове по различните видове спорт на територията на Общината  са сдружени  в Обединен спортен клуб  “Чорни – 2004”. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел и е учредено като организация за осъществяване на общополезна дейност .

Основните  му цели са:

·         да подпомага дейността на спортните клубове по отделните видове спорт;

·         да подпомага спортните занимания на гражданите и да ги организира за практикуване на физически упражнения и спортни дейности;

·         да развива масова физкултура и спорт чрез организиране на общински спортни състезания;

·         да стопанисва спортните обекти и съоръжения;

·         да подпомага физическото възпитание и спорта  в учебните заведения;

·         да осъществява и други дейности, свързани с развитие и насърчаване на спорта.

Обединеният спортен клуб извършва своята дейност съгласно устава и  приетата програма за периода 2007  - 2009 г.  Ръководейки се от основните цели и насоки клуба активно работи за :

·         за популяризиране  на физическото възпитание и спорта и осъществяване на тренировъчната и спортно-състезателна дейност на клубовете по отделните видове спорт;

·         за развитие и утвърждаване на спортните традиции;

·         подпомагане и защита интересите на спортните клубове;

·         подобряване условията  за развитие на детско-юношеския спорт в училищата и детските градини;

·         оказване на съдействие и организиране на спортни състезания и турнири на територията на общината;

·         разработване на спортни програми, спортни календари, проекти за подобряване и разширяване на материално-техническата база.

През 2009 г.  Обединеният  спортен клуб съвместно с Община Брезник и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни са проведени  и предстоят да бъдат организирани следните общински спортни прояви:

·         21 март - областен пролетен турнир по волейбол – деца от гр.Перник, гр.Брезник и гр.Кюстендил.

·         м. април – участие в Областно първенство по волейбол на деца в гр. Дупница.

·         16 май 2009 г. . –  по случай деня на “Св. Св. Кирил и Методий”  и Националния ден на спорта 17 май - Общински спортен празник   - за купата на кмета “Да на спорта, не на дрогата” с участието на децата и учениците от всички учебни заведения на територията на общината. Проведени са следните спортни състезания и игри: масов ученически крос; колокрос; колослалом ; волейболен турнир; футбол на малки вратички; занимателни спортни игри за децата от предучилищна възраст и други спортни игри .

·         1 юни – детски волейболен турнир за подготвителна група - деца

·         28 юни – по случай Видовден – турнири  по футбол  и волейбол – ветерани.

·          м.септември -  футболна среща на ветераните за купата на  ЕТ “Надежда” гр. Перник.

·         м. декември – коледен турнир по волейбол – момичета и момчета.

Финансиране – със средства от общинския бюджет - за 2009 г. от волейболния клуб.

До края на 2009 г. ще бъдат проведени традиционните спортни прояви  приети и утвърдени с план – програмата на Обединения спортен клуб.

С Договор от 04.03.2009 г. между Кмета на общината и Председателя на управителния съвет  на Обединения спортен клуб съгласно Решение №153 от 26.02.2009 г., на Общински съвет гр. Брезник са предоставени финансови средства  от бюджета на Община Брезник  за поддържане, управление и стопанисване на материално-техническата база, за дейност на клубовете по отделните видове спорт, както и за организирането и провеждането на общински спортни мероприятия  и създаването на условия за занимания със физическо възпитание и спорт на гражданите, децата и учениците,  в размер на 33 000 лв. , в т.ч 16 000 лв. за поддържане, стопанисване и управление на спортната база и 17 000 лв. за спортна дейност на отделните клубове.

Физическото възпитание, спортът и туризмът в предучилищните детски заведения, общообразователните и професионалните училища са неразделна част от образователния и възпитателен процес.

Училищата осигуряват и необходимите условия за провеждане на спортни занимания след завършване на задължително обучение по физическо възпитание. Организирана е извънкласна  спортна дейност под формата на  СИП /свободно избираема подготовка/ в СОУ “Васил Левски” гр. Брезник -  СИП “Тенис на маса” – сборна група от третите класове и СИП “Футбол” – сборна група от четвъртите класове / за учебната 2008/2009 г./ и  СИП “Волейбол” – сборна група от пети и шести клас / за учебната 2008/2009 г./

Общинските учебни заведения всяка учебна година участват в организирането и провеждането на Ученическите игри на всички нива, осъществявани от МОН и ДАМС. Разработват и реализират проекти за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта  по реда  на ПМС 129/ 2000 г.

През 2007 г.  се реализира на проект на ДАМС и Община Брезник – “Ремонт, изграждане и обзавеждане със спортни съоръжения на спортна площадка в СОУ “Васил Левски”  на стойност 10 000 лв.

Създаването на условия за практикуване и развитие на физическо възпитание и спорт от населението е неразделна част от социалната политика на община Брезник. В тази връзка  е определен ред и са създадени подходящи условия за ползване на общинската спортна база от граждани, развиващи физическо възпитание и спорт за всички. Създадени са и се поддържат зони за отдих, детски спортни площадки и подходяща инфраструктура до местата за отдих, почивка и туризъм .

Привлекателна среда за спорт, туризъм и отдих е и лесо-парк “Бърдото” със своите природни дадености, желязната минерална вода, открити навеси, алеи и др.

Изградените през 2006 г. по проектите на МТСП “От социални помощи към заетост”  спортни площадки и поставени спортни съоръжения в кв. 94 , кв. 69,  кв. 12, кв. 49 се превърнаха в привлекателна жизнена и спортна среда за населението на града.  Изградени  са спортни площадки и съоръжения в селата Ноевци, Бегуновци, Велковци,  Слаковци, Сопица, Ребро.

Спортен комплекс “Чорни” гр. Брезник е публична общинска собственост. Използва се по предназначение – за масова физкултура и спорт; за тренировъчна дейност на лицензираните спортни клубове;  за провеждане на спортни мероприятия; за реализиране на задължителните учебни програми и на извънкласните, извънучилищните и свободните занятия с физическо възпитание и спорт и за тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците.

С Решение №100/20.07.2004 г.  спортния комплекс е предоставен за безвъзмездно ползване и стопанисване на Обединен спортен клуб “Чорни 2004”.

Съгласно разпоредбите на ЗФВС общината води публичен регистър  на спортните обекти и съоръжения. Предоставена е и съответната информация на Публичния регистър към ДАМС.

В ДАМС е внесен разработен от нас проект „Ограда на спортен комплекс „Чорни””.

Разработен е и предстои внасянето на проект „Реконструкция, ремонт и рехабилитация на спортен комплекс „Чорни” община Брезник”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Проект на Правилник за организацията и д

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската ад...

Сряда, 1 Април 2020

прочетете повече

Заповед № РД-136/30.03.2020 год. на дире

Заповед № РД-136/30.03.2020 год. на директора на Областна дирекция "Земеделие" – Перник, относно неизпълнение по рентно плащане за землището на с....

Вторник, 31 Март 2020

прочетете повече

Проект на Наредбата за определяне размер

Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги, съгласно ...

Вторник, 24 Март 2020

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните да...

Вторник, 24 Март 2020

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед № РД_2-186/11.03.2020 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на...

Петък, 20 Март 2020

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  13.03.2020 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124...

Петък, 13 Март 2020

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на об

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-152/26.02.2020 г. обявява търг за отдаване под наем на обекти общинска собственост: І. Опи...

Сряда, 4 Март 2020

прочетете повече

Приложение №2 към инвестиционно предложе

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение №2 към чл.6 о...

Понеделник, 2 Март 2020

прочетете повече

Обява от „ФЪН СПОРТ“ ЕООД - гр.София за

О Б Я В А От „ФЪН СПОРТ“ ЕООД - гр.София, ж.к Люлин, бл.981, вх.Д, ет.2, ап.12 На основание чл....

Понеделник, 17 Февруари 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за из

О Б Я В А От Слави Горянов, живущ в гр.Перник, ул.“Стомана“ На осн...

Четвъртък, 13 Февруари 2020

прочетете повече

Проект на Програма за овладяване популац

Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община ...

Сряда, 12 Февруари 2020

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Перник по реда на чл.37в и чл. 37ж, ал. 11 от ЗСП...

Сряда, 5 Февруари 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Заку

Обява От Анна Малинова Боянова, земеделски стопанин гр.Брезник, общ. Брезник, ул.“Цв. Лумбарова“ №57 На основание чл....

Понеделник, 3 Февруари 2020

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2- 42/22.01.2020 г. обявява търг за отдаване под наем на обекти общинска собственост: І...

Петък, 24 Януари 2020

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните данъци...

Понеделник, 20 Януари 2020

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

14.01.2020 г. - Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2020 ...

Вторник, 14 Януари 2020

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 20 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

4.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1814884