Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало ИЗБОРИ 2021 Съобщения

Съобщения

 

02.04.2021 г.

График за предаване на изборните книжа на СИК на 03.04.2021г.

 

24.03.2021 г.

Уведомяваме членовете на секционните избирателни комисии, че обучението във връзка с провеждане на Изборите за народни представители ще се проведе на 27 март 2021 г. /събота/ от 15.30 ч. в големия салон на НЧ "Просвещение 1870" гр. Брезник

 

22.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно гласуване на хора с увреждане на опорно-двигателната система и зрението им, или задължително поставени в  изолация или карантина, на  04.04.2021г

· Определя за гр. Брезник  секция в която ще гласуват хора с увреждане, отговаряща на всички изисквания за достъп - секция № 140800004- с местонахождение Читалище” ПРОСВЕЩЕНИЕ” – ФОАЙЕ. В същата могат да упражнят гласа си и машинно.

· Заявки за извозване с общински транспорт на хора със затруднено придвижване, ще се приемат от 24.03.2021г. до 02.03.2021г. включително, от 8,00 до 17,00ч. на тел. 07751-2014 , на имейла на общината - Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или  на гише №2 - в сградата на ул.„Ел.Георгиева” №16, а за селата – в съответните кметства;

· В изборния ден, извозването на избирателите със затруднено придвижване ще се осъществява от 9.00ч до 14.00ч –за гр. Брезник, а за селата съгласно обща транспортна схема по райони, съгласувана с кметските наместници и обявена на населението;

· За хора с увреждания доказани с решения на ТЕЛК, на които не им е възможно да напускат дома и пожелали със специално за целта заявление, подадено до 29.03.2021г., ще могат да гласуват у дома си чрез ПСИК .

· Лица /над 10 бр./, поставени под задължителна изолация или задължителна карантина и подали заявления по всички възможни канали или чрез упълномощено лице, до 31.03.2021г. в Община Брезник, ще могат да гласуват у дома си чрез ПСИК.

· Друга възможност се реализира с общата транспортна  схема, където избирателите от съставните села на кметствата се извозват до мястото на гласуване /съответната СИК/, с осигурен транспорт по график.

 

16.03.2021 г.

Заповед на кмета за осигуряване на дежурство за приемане на заявления

 

РИК Перник

РЕШЕНИЕ № 17-НС от 27.02.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК на територията на община Брезник в Четиринадесети изборен район – Пернишки за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

04.03.2021 г.

РЕШЕНИЕ № 2159-НС от 2 март 2021 г. относно реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Образец на  ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето  / Приложение № 1към Решение № 2159-НС от 2 март 2021 г./

 

Заявлението можете да подадете на ел. поща obshtina_breznik@abv.bg

 

25.02.2021 г.

Уведомяваме Ви, че чрез Единения  модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги са достъпни електронни услуги, свързани с ИЗБОРИ 2021. За заявяването им е необходимо да притежавате универсален електронен подпис на физическо лице.

1. 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

2. 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци

3. 910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)

4. 910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

5. 910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)

6. 910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

7. 910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

22.02.2021 г.


ДО УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА:

ПП „ГЕРБ”

Коалиция „БСП за България”

ПП „ДПС”

Коалиция „Обединени Патриоти-НФСБ, АТАКА и ВМРО”

ПП „ВОЛЯ”

Коалиция „Демократична България-обединение”

 

Във връзка с провеждането на избори за Народно  събрание на 04.04.2021 год. на основание чл.91 от ИК и  Решение № 2063-НС от 16.02.2021год.,  на ЦИК

ВИ КАНЯ

на 26.02.2021г. от 10,00 часа в  Заседателната зала на Община Брезник, за да да вземете участие, като парламентарно представени партии и коалиции или,  като партии с представители в ЕП,  участвали в консултации по определяне квотите на участие, длъжностите и съставът на Секционните избирателни комисии  /СИК и ПСИК/ на територията на Община  Брезник на 22.02.2021 г. за разпределение на непопълнени квоти от политическите партии и коалиции.

 

Вижте пълния текст на поканата

 

19.02.2021 г.

Уведомяваме кандидатите за членове на СИК, ПСИК, резервни членове и Политическите партии и коалиции, че на основание писмо на ЦИК№ НС-15-24/18.02.2021г. следва желаещите да се ваксинират срещу Covid-19 да заявят това веднага, за да бъдат включени от Кмета на общината в списък за ваксиниране .

Това се отнася и за следващи промени в състава на СИК.

Очакваме Политическите партии/коалиции да отразят желанията на хората още в Списък-предложението за СИК, веднага след консултациите, тъй като факторът време, е от изключително значение.

 

17.02.2021 г.

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК

ДО РЪКОВОДСТВОТО  НА:

ПП „ГЕРБ”

Коалиция „БСП за България”

ПП „ДПС”

Коалиция „Обединени Патриоти-НФСБ, АТАКА и ВМРО”

ПП „ВОЛЯ”

Коалиция Демократична България-обединение”

Във връзка с провеждането на избори за Народно  събрание на 04.04.2021 год. на основание чл.91 от ИК и  Решение № 2062.-НС от 16.02.2021год.,  на ЦИК

ВИ КАНЯ

да вземете участие, като парламентарно представени партии и коалиции или,  като партии с представители в ЕП,  в консултации по определяне квотите на участие, длъжностите  и съставът на Секционните избирателни комисии  /СИК и ПСИК/ на територията на Община  Брезник.

Моля, да уведомите Вашите упълномощени представители, че първото заседание  от консултациите ще се проведе на 22.02.2021г.  /понеделник/ от 10,00 часа в  Читалище „Просвещение 1870“ гр.Брезник – „ Малък салон“

Упълномощените лица следва  да носят / съгласно  чл. 91 ал.4 от ИК/ и представят:

Вижте пълния текст на поканата

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Уведомление за инвестиционно предложение

12.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ „Натурекс Иванка Христова“ гр.Брезник, ул. „Владимир Заимов“ №7 Уведомяваме Ви, че ЕТ „Натурекс Иванка Христова“ им...

Сряда, 12 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Проект за допълнение на Наредба за опред

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! П Р О Т О К О Л № 4 Гр.Брезник, 23.04.2021г ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Проект ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по пров

  Община Брезник на основание Решение №248/19.03.2021г. на Общински съвет Брезник и Заповед №РД_2-272/27.04.2021г., качени на сайта на община Брезник: www.breznik.info ...

Вторник, 27 Април 2021

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по пров

Община Брезник на основание Решение №248/19.03.2021г. на Общински съвет Брезник и Заповед №РД_2-271/27.04.2021г., качени на сайта на община Брезник: www.breznik.info об...

Вторник, 27 Април 2021

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по пров

  Община Брезник на основание Решение №248/19.03.2021г. на Общински съвет Брезник и Заповед № РД_2-270/27.04.2021г., качени на сайта на община Брезник: ...

Вторник, 27 Април 2021

прочетете повече

Процедура по провеждане на търг с тайно

Община Брезник на основание Решение №249/19.03.2021г. на Общински съвет – Брезник и Заповед №РД_2-265 от 26.04.2021 год., качени на сайта на о...

Вторник, 27 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  13.04.2021 г. ОБЯВЛЕНИЕ № 2600-7 /3/ от 08.04.2021 г. Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал.2 от З...

Вторник, 13 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Община Брезник, на основание заповед №РД

      Община Брезник, на основание заповед № РД_2-104/23.02.2021г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Петък, 26 Февруари 2021

прочетете повече

Община Брезник, на основание заповед №РД

  Община Брезник, на основание заповед №РД_2-103/23.02.2021 г. обявява търг за отдаване под наем на обекти общинска собственост: І. Описание на ...

Петък, 26 Февруари 2021

прочетете повече

Проект на изменение и допълнение на Наре

Проект на изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги съгласно ...

Петък, 19 Февруари 2021

прочетете повече

Покана за участие в консултации определя

17.02.2021 г. ОБЩИНА  БРЕЗНИК ДО РЪКОВОДСТВОТО  НА: ПП „ГЕРБ” Коалиция „БСП за България” ПП „ДПС” Коалиция „Обединени Патриоти-НФСБ, АТАКА и ВМРО” ПП „ВОЛЯ” Коалиция „Демократична България-обединение” Във ...

Сряда, 17 Февруари 2021

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2021 г...

Понеделник, 8 Февруари 2021

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 26 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

14.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 2474062